Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wprowadzenie do aplikacji

Aplikacje to programy służące do wykonywania określonych działań. Aplikacje zawierają dane załadowane ze źródeł danych, które są interpretowane przy użyciu wizualizacji.

Nie trzeba już wdrażać dużych aplikacji biznesowych i zarządzać nimi. Wystarczy bowiem utworzenie własnych aplikacji, które można następnie wykorzystywać, modyfikować i udostępniać innym osobom. Model aplikacji ułatwia zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na kolejne pytania w sposób samodzielny bez konieczności zwracania się z prośbą do eksperta o nowe raporty lub wizualizacje.

Aplikacje ułatwiają rozumienie danych. Źródła danych mogą być dodawane do przestrzeni. Są one dodawane z poziomu aplikacji lub tworzone w hubie w chmurze. Następnie dane są ładowane do aplikacji. Asocjacje są dokonywane pomiędzy powiązanymi tabelami danych. Przy użyciu modelu danych wizualizacje są dodawane do arkuszy w aplikacji w celu interpretowania danych. Wizualizacje to wykresy, tabele i podobne reprezentacje danych. Użytkownicy z dostępem do aplikacji mogą dokonywać wyborów w wizualizacjach pozwalających na wyciąganie wniosków i wykrywanie nowych informacji.

Aplikacje w hubie Analityka Qlik Cloud mogą być aplikacjami Qlik Sense lub aplikacjami QlikView.

Qlik Sense aplikacje

Aplikacja Qlik Sense może zawierać co najmniej jeden arkusz zawierający wizualizacje. Do wizualizacji zalicza się wykresy, tabele i podobne reprezentacje danych razem z innymi informacjami. Na podstawie selekcji dokonanych w wizualizacjach można analizować informacje, aby samodzielnie wykrywać prawidłowości i uzyskiwać wnioski dotyczące danych.

Aplikacje Qlik Sense są albo tworzone w hubie Analityka Qlik Cloud, albo przesyłane do niego z wdrożenia Qlik Sense Enterprise on Windows.

Aplikacje utworzone w innych wdrożeniach Qlik Sense można również przesłać do huba Analityka Qlik Cloud. Te aplikacje można edytować i modyfikować. Informacje na temat tworzenia aplikacji i zarządzania nimi w hubie w chmurze zawarto w temacie Praca z aplikacjami.

Jeśli użytkownik ma dostęp do aplikacji, może przeglądać jej zawartość oraz zawartość arkuszy i narracji. Aplikacje używają asocjacyjnego modelu wyboru, aby pomóc Ci w odkrywaniu połączeń między zestawami danych. Podczas klikania powiązane wartości są podświetlane. Selekcje są podświetlane na zielono, dane powiązane — na biało, a dane wykluczone (niepowiązane) — na szaro. Ten błyskawiczny system komunikacji pozwala na łatwiejsze formułowanie kolejnych pytań i dalsze swobodne eksplorowanie i wykrywanie danych.

Aplikacje można udostępniać innym członkom huba Analityka Qlik Cloud. Aplikacje można dodawać do przestrzeni udostępnionych w celu wspólnego ich opracowywania. Aplikacje zawierające poufne informacje można publikować w przestrzeniach zarządzanych przeznaczonych do wyświetlania przez określonych użytkowników. Informacje na temat współpracy z innymi członkami hubu w chmurze zawarto w temacie Udostępnianie i pobieranie zawartości aplikacji.

W zależności od uprawnień użytkownika w ramach aplikacji i przestrzeni, w której się znajduje, do aplikacji można również dodawać własne arkusze i narracje oraz udostępniać je innym użytkownikom. Więcej informacji na temat tworzenia treści publicznych zawarto w temacie Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji.

Aplikacje można publikować w hubie Analityka Qlik Cloud z Qlik Sense Enterprise on Windows. Aplikacje te są znacznie bardziej ograniczone pod względem możliwości w ramach huba Analityka Qlik Cloud niż aplikacje utworzone w hubie Analityka Qlik Cloud.

Insight Advisor

Insight Advisor to pakiet funkcji, który pomaga w korzystaniu z aplikacji Qlik Sense. Insight Advisor pomaga tworzyć analizy, analizować dane i budować model danych aplikacji. Dostępne są następujące funkcje Insight Advisor:

  • Typy analiz funkcji Insight Advisor

  • Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor

  • Insight Advisor Chat

  • Wnioski asocjacyjne (Associative Insights)

  • Sugestie dotyczące wykresu

  • Rekomendowane asocjacje

Typy analiz funkcji Insight Advisor i Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor pomagają szybko tworzyć analizy w aplikacjach. Typy analiz funkcji Insight Advisor tworzy wykresy na podstawie typu analizy i danych wybranych do użycia w niej. Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor wykorzystuje analizę opartą na wyszukiwaniu, aby tworzyć wykresy na podstawie wyszukiwań. Insight Advisor pomaga twórcom aplikacji w przygotowywaniu treści aplikacji. Użytkownikom biznesowym korzystającym z aplikacji do przeprowadzania analiz Insight Advisor pomaga tworzyć analizy obejmujące więcej niż zawartość arkuszy aplikacji. Więcej informacji zawiera temat:

Insight Advisor Chat to rozwiązanie oparte na czacie służące do analityki konwersacyjnej. Insight Advisor Chat umożliwia wyszukiwanie w języku naturalnym z huba w aplikacjach, do których masz dostęp.Insight Advisor Chat następnie zwraca odpowiednie wizualizacje. Więcej informacji można znaleźć w temacie Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej.

Funkcja Associative Insights pomaga odkrywać martwe punkty i ujawniać relacje, które mogły zostać przeoczone. Funkcja Associative insights porównuje udział wyborów użytkownika oraz wartości wykluczonych z jego miarami. Więcej informacji można znaleźć w temacie Discovering your data with associative insights.

Sugestie dotyczące wykresu umożliwiają użytkownikowi wybranie pól danych podczas edycji arkusza, a Insight Advisor wybiera wymiary, miary oraz typy wizualizacji. Sugerowany wykres dostosowuje się sam na podstawie wprowadzonych zmian. Wizualizację opartą na sugestiach można dostosować, korzystając z konkretnego zestawu właściwości. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu programu Insight Advisor.

Zalecane asocjacje funkcji Insight Advisor mogą rekomendować asocjacje między tabelami danych w widoku Asocjacje w Menedżerze danych. Panel Rekomendowane asocjacje umożliwia wyświetlanie i stosowanie tych asocjacji. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie asocjacji danych w edytorze tabeli.

QlikView aplikacje

Członkowie huba Analityka Qlik Cloud z dostępem do QlikView mogą również dodawać swoje aplikacje QlikView do Qlik Cloud. Aplikacje QlikView działają tak samo jak aplikacje Qlik Sense, ale ich interfejs jest inny. Aplikacje QlikView można przesłać do Qlik Cloud lub dystrybuować z poziomu QlikView AccessPoint.

Aplikacje QlikView są przeznaczone tylko do przeglądania. Użytkownicy mogą przeglądać wizualizacje w aplikacji, ale nie mogą edytować aplikacji ani dodawać do niej własnych arkuszy. Aplikacje QlikView można udostępniać innym użytkownikom i dodawać do przestrzeni. Aplikacje QlikView zapewniają mniej możliwości działań w hubie w chmurze niż aplikacje Qlik Sense. Więcej informacji na temat działań, które można wykonać z użyciem aplikacji QlikView w hubie Analityka Qlik Cloud, zawarto w temacie Aplikacje QlikView w Qlik Cloud.

Więcej informacji dotyczących aplikacji QlikView oraz tworzenia i obsługiwania ich zawarto w temacie QlikView.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!