Przeskocz do zawartości głównej

Modelowanie danych

Możesz przeglądać i przekształcać strukturę danych w aplikacji, aby poprawić wydajność danych, zachowując jednocześnie standardy bezpieczeństwa i zgodności.

Wyświetlanie i przekształcanie modelu danych

Naucz się wyświetlać i przekształcać strukturę danych aplikacji.

Najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych

Poznaj najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych.

Rozumienie danych za pomocą narzędzi katalogu

Dowiedz się, jak poprawić wydajność danych przy jednoczesnym zachowaniu standardów bezpieczeństwa i zgodności.

Przewodnik

Łączenie tabel przy użyciu konkatenacji wymuszonej

Te przewodnik krok po kroku przedstawia sposób używania konkatenacji wymuszonej w celu łączenia dwóch podobnych tabel danych.

Przewodnik

Przyrostowe ładowanie danych za pomocą polecenia STORE

Niniejszy przykład krok po kroku przedstawia sposób wykonywania operacji przyrostowego ładowania danych za pomocą polecenia Store.