Przeskocz do zawartości głównej

inquarter — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do kwartału zawierającego wartość base_date.

Składnia:  

InQuarter (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny kwartału.
period_no

Kwartał może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.

first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.