Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inquarter — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do kwartału zawierającego wartość base_date.

Składnia:  

InQuarter (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Diagram zakresu funkcji inquarter()

Diagram pokazujący zakres czasu uwzględniany przez funkcję inquarter().

Innymi słowy, funkcja inquarter() dzieli rok na cztery równe kwartały między 1 stycznia a 31 grudnia. Za pomocą argumentu first_month_of_year można zmienić pierwszy miesiąc w aplikacji i wówczas kwartały zostaną odpowiednio dostosowane. Argument base_date – funkcja określa, który kwartał powinien zostać użyty jako komparator dla funkcji. Na koniec funkcja zwraca wynik logiczny porównywania wartości dat z tym segmentem kwartału.

Funkcja inquarter() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. W wyniku zwraca agregację lub obliczenia zależne od tego, czy data wypada w określonym kwartale.

Na przykład za pomocą funkcji inquarter() można zidentyfikować cały sprzęt wyprodukowany w segmencie kwartału na podstawie dat produkcji tego sprzętu.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny kwartału.
period_no

Kwartał może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.

first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Aby ustawić pierwszy miesiąc roku w argumencie first_month_of_year, możesz użyć następujących wartości:

first_month_of_year values
Miesiąc Wartość
Luty 2
Marzec 3
Kwiecień 4
May 5
Czerwiec 6
Lipiec 7
Sierpień 8
Wrzesień 9
Październik 10
Listopad 11
Grudzień 12

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', 0) Zwraca TRUE
inquarter ('01/25/2013', '04/01/2013', 0) Zwraca FALSE
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', -1) Zwraca FALSE
inquarter ('12/25/2012', '01/01/2013', -1) Zwraca TRUE
inquarter ('01/25/2013', '03/01/2013', 0, 3) Zwraca FALSE
inquarter ('03/25/2013', '03/01/2013', 0, 3) Zwraca TRUE

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!