Przeskocz do zawartości głównej
Ładowanie danych analitycznych

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Ładowanie danych analitycznych

W programie Qlik Sense można tworzyć połączenia do danych bez względu na miejsce ich przechowywania, korzystając z szerokiej gamy łączników Qlik i innych typów połączeń do danych.

Utworzone połączenie do danych jest zapisywane w Qlik Sense, dzięki czemu można szybko wybrać i załadować dane ze źródeł danych, które są najczęściej używane.

Dodawanie i ładowanie danych

Istnieją różne sposoby dodawania i ładowania danych.

 • Dodawanie danych do przestrzeni

  Pliki danych i połączenia danych można dodawać bezpośrednio w przestrzeniach. Można także dodawać źródła danych podczas zarządzania przestrzeniami. Po dodaniu źródeł danych do przestrzeni możesz załadować dane z nich do swoich aplikacji za pomocą Katalogu danych, Menedżera danych lub Edytora ładowania danych.

  Więcej informacji zawiera temat Dodawanie źródeł danych z przestrzeni i zarządzanie nimi.

  Jeśli masz lokalne źródła danych, których chcesz używać w dzierżawie, możesz je przesłać przy użyciu Qlik DataTransfer. Więcej informacji zawiera temat Przekazywanie danych lokalnych za pomocą Qlik DataTransfer.

 • Ładowanie danych z katalogu danych

  Dane możesz ładować z zestawów danych w przestrzeniach, do których masz dostęp. Po załadowaniu danych do aplikacji możesz tworzyć powiązania i edytować tabele danych w programie Menedżer danych.

  Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych z katalogu danych.

 • Ładowanie danych przy użyciu funkcji Menedżer danych

  Istnieją różne sposoby dodawania danych za pomocą funkcji Menedżer danych. Możesz dodać do swojej aplikacji dane z nowego lub istniejącego źródła danych. Możesz też załadować pewne typy plików i załadować te dane w funkcji Menedżer danych. Istnieje także możliwość ręcznego wprowadzenia danych do edytora i dodania ich jako tabeli w funkcji Menedżer danych.

  Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych.

 • Ładowanie danych za pomocą Edytora ładowania danych

  Za pomocą Edytora ładowania danych możesz wybrać dane z nowego lub istniejącego połączenia z danymi albo użyć edytora skryptów do załadowania danych z połączenia z danymi. W razie potrzeby istniejące połączenie do danych można edytować.

  Więcej informacji zawiera temat Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów.

Informacja

Użytkownik może korzystać tylko z tych powiązań między danymi, których jest właścicielem, i tylko te są dla niego widoczne. Nie można zmienić właściciela powiązania.

Źródła danych

Dane można ładować z plików w różnych formatach. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ładowanie danych z plików.

Możesz także się łączyć z wieloma źródłami danych.

 • Bazy danych ODBC i JDBC

 • Źródła danych REST 

 • Salesforce

 • SAP NetWeaver

 • Media społecznościowe lub internetowe źródła danych

 • Internetowi dostawcy magazynowania

Aby się dowiedzieć, które źródła danych są dostępne, zobacz artykuł Źródła danych w Qlik Sense SaaS.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE: