Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inmonthtodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Zwraca wartość True, jeśli wartość date należy do części miesiąca zawierającego wartość basedate z dokładnością do jednej milisekundy wartości basedate włącznie.

Składnia:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Schemat funkcji inmonthtodate.

Diagram pokazujący, jak za pomocą funkcji inmonthtodate można sprawdzić, czy dany znacznik czasu mieści się w określonym miesiącu.

Funkcja inmonthtodate() identyfikuje określony miesiąc jako segment. Granica początkowa to początek miesiąca. Granica końcowa może zostać ustawiona na późniejszą datę w miesiącu. Następnie sprawdza, czy zestaw dat mieści się w tym zakresie, zwracając w wyniku logiczną prawdę lub logiczny fałsz.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny miesiąca.
period_no

Miesiąc może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza miesiąc zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.

Funkcja inmonthtodate() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji jest używany jako warunek w if expression. Funkcja inmonthtodate() zwraca agregację lub obliczenia, które zależą od tego, czy data wypada w miesiącu do interesującej nas daty włącznie.

Na przykład funkcja inmonthtodate() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w miesiącu do określonej daty.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inmonthtodate ('01/25/2013', '25/01/2013', 0) Zwraca wartość True
inmonthtodate ('01/25/2013', '24/01/2013', 0) Zwraca wartość False
inmonthtodate ('01/25/2013', '28/02/2013', -1) Zwraca wartość True

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 – przykład z wykresem

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!