Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

quartername — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość pokazującą miesiące kwartału (sformatowane zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną MonthNames) oraz rok z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tego kwartału.

Składnia:  

QuarterName(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Typ zwracanych danych: dual

Schemat funkcji quartername()

Przykładowy diagram pokazujący, jak funkcja quartername zamienia datę wejściową na zakres miesięcy objętych przez kwartał, w którym przypada ta data.

Funkcja quartername() określa, w którym kwartale wypada data. Następnie zwraca wartość pokazującą pierwszy i ostatni miesiąc tego kwartału, jak również roku. Wartością, na podstawie której został zwrócony ten wynik, jest pierwsza milisekunda kwartału.

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Kiedy używać

Funkcja quartername() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według kwartału. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć całkowitą sprzedaż produktów według kwartału.

Tej funkcji można użyć w skrypcie ładowania w celu utworzenia pola w tabeli kalendarza głównego. Ewentualnie można jej użyć bezpośrednio na wykresie jako wymiaru wyliczanego.

W tych przykładach używany jest format daty MM/DD/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby dostosować go do konkretnych potrzeb.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
quartername('10/29/2013') Zwraca wartość Oct-Dec 2013.
quartername('10/29/2013', -1) Zwraca wartość Jul-Sep 2013.
quartername('10/29/2013', 0, 3) Zwraca wartość Sep-Nov 2013.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 — data bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – data z argumentem period_no

Przykład 3 – data z argumentem first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!