Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

GMT — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca aktualny czas Greenwich Mean Time ustalony na podstawie ustawień regionalnych. Funkcja zwraca wartości w formacie zmiennej systemowej TimestampFormat.

Po każdym przeładowaniu aplikacji następuje korekta tabeli skryptu ładowania, zmiennej lub obiektu wykresu, które używają funkcji GMT, pod kątem aktualnego czasu Greenwich Mean Time pobranego od zegara systemowego.

Składnia:  

GMT( )

Typ zwracanych danych: dual

W tych przykładach jest używany format znacznika czasu M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT. Format daty jest określony w instrukcji SET TimestampFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby dostosować go do konkretnych potrzeb.

Przykłady funkcji
PrzykładWynik
GMT()3/28/2022 2:47:36 PM

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 – zmienna (skrypt)

Przykład 2 – listopad, początek roku (skrypt)

Przykład 3 – obiekt wykresu (wykres)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!