Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

weekday — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość podwójną:

  • Nazwę dnia zdefiniowaną w zmiennej środowiskowej DayNames.
  • Wartość całkowitą od 0 do 6, która odpowiada nominalnemu dniu tygodnia (0-6).

Składnia:  

weekday(date [,first_week_day=0])

Typ zwracanych danych: dual

Funkcja weekday() określa, w którym dniu tygodnia wypada dana data. Następnie zwraca łańcuch reprezentujący ten dzień.

Diagram funkcji weekday(), która zwraca nazwę dnia, w którym przypada określona data

Diagram pokazujący, że funkcja weekday() zwraca nazwę dnia, w którym przypada określona data.

W wyniku jest zwracana wartość liczbowa odpowiadająca temu dniu tygodnia (0-6), na podstawie pierwszego dnia tygodnia. Na przykład, jeśli pierwszy dzień tygodnia jest ustawiony na niedzielę, dla środy zostanie zwrócona wartość 3. Ten dzień początkowy jest określony przez zmienną systemową FirstWeekDay lub przez parametr funkcji first_week_day.

Tej wartości liczbowej można użyć jako elementu wyrażenia arytmetycznego. Na przykład pomnóż ją przez 1, aby zwrócić samą tę wartość.

Diagram funkcji weekday() z pokazaną wartością liczbową dnia zamiast nazwy dnia

Diagram pokazujący, że funkcja weekday() może zwrócić wartość liczbową odpowiadającą dniu, który został zidentyfikowany.

Funkcja weekday() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według dnia tygodnia. Można jej na przykład użyć, aby porównać średnią sprzedaży produktów według dni tygodnia.

Te wymiary można utworzyć w skrypcie ładowania, używając tej funkcji w celu utworzenia pola w tabeli kalendarza głównego lub bezpośrednio na wykresie jako miary wyliczanej.

Tematy pokrewne
Tematy Interakcja
FirstWeekDay Definiuje dzień rozpoczęcia każdego tygodnia.
Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

FirstWeekDay

Aby ustawić dzień, w którym zaczyna się tydzień w argumencie first_week_day, możesz użyć następujących wartości:

first_week_day values
Dzień Wartość
poniedziałek 0
wtorek 1
środa 2
czwartek 3
piątek 4
sobota 5
niedziela 6

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

InformacjaJeśli nie określono inaczej, w tych przykładach zmienna FirstWeekDay jest ustawiona na 0.
Przykłady funkcji
Przykład Wynik
weekday('10/12/1971') zwraca „Tue” i 1.
weekday('10/12/1971' , 6)

zwraca „True” i 2.

Na tym przykładzie pierwszym dniem tygodnia jest niedziela (6).

SET FirstWeekDay=6;

...

weekday('10/12/1971')

Zwraca „True” i 2.

Przykład 1 – Dzień tygodnia jako łańcuch

Przykład 2 — first_week_day

Przykład 3 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!