Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inmonth — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do miesiąca zawierającego wartość base_date.

Składnia:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no)

Schemat funkcji indaytotime.

Schemat przedstawiający warunki funkcji inmonth.

Innymi słowy, funkcja inmonth() określa, czy zestaw dat przypada na ten miesiąc, i zwraca wartość logiczną na podstawie base_date, która identyfikuje miesiąc.

Funkcja inmonth() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. Zwraca to agregację lub obliczenie w zależności od tego, czy data nastąpiła w danym miesiącu, w tym data, której dotyczy zapytanie.

Na przykład funkcja inmonth() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w danym miesiącu.

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Argumenty
Argument Opis
znacznik czasu Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny miesiąca. Należy pamiętać, że base_date może być dowolnym dniem w miesiącu.
period_no Miesiąc może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza miesiąc zawierający base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', 0) Zwraca prawdę
inmonth('25/01/2013', '23/04/2013', 0) Zwraca fałsz
inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', -1) Zwraca fałsz
inmonth ('25/12/2012', '17/01/2013', -1) Zwraca prawdę

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 – obiekt wykresu

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!