Przeskocz do zawartości głównej

inmonth — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do miesiąca zawierającego wartość base_date.

Składnia:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no)

Schemat funkcji indaytotime.

Schemat przedstawiający warunki funkcji inmonth.

Innymi słowy, funkcja inmonth() określa, czy zestaw dat przypada na ten miesiąc, i zwraca wartość logiczną na podstawie base_date, która identyfikuje miesiąc.

Funkcja inmonth() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. Zwraca to agregację lub obliczenie w zależności od tego, czy data nastąpiła w danym miesiącu, w tym data, której dotyczy zapytanie.

Na przykład funkcja inmonth() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w danym miesiącu.

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny miesiąca. Należy pamiętać, że base_date może być dowolnym dniem w miesiącu.
period_no Miesiąc może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza miesiąc zawierający base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacji zależą od kombinacji takich czynników jak ustawienia dostawcy tożsamości, ustawienia systemowe czy ustawienia przeglądarki. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', 0) Zwraca prawdę
inmonth('25/01/2013', '23/04/2013', 0) Zwraca fałsz
inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', -1) Zwraca fałsz
inmonth ('25/12/2012', '17/01/2013', -1) Zwraca prawdę

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 – obiekt wykresu

Przykład 4 — Scenariusz