Przeskocz do zawartości głównej

Co nowego w SaaS editions of Qlik Sense

Poznaj nowe funkcje i ulepszenia w SaaS editions of Qlik Sense.

20 kwietnia 2021 r.

Interfejs użytkownika

Teraz masz bezpośredni dostęp do naszego programu Ideation w swoim hubie. Program Qlik Ideation umożliwia naszym cenionym klientom i partnerom wpływ na ewolucję naszych produktów oraz wykorzystanie naszych innowacji w procesie rozwoju. W panelu Connect & Learn znajdziesz dedykowaną przestrzeń Ideation, a w niej — przegląd wideo tego programu i bezpośredni dostęp do forum społeczności. Ponadto masz teraz wgląd w nowo wprowadzane funkcje pochodzące z procesu Ideation, które będą wyróżniane w obszarze „Co nowego” w Connect and Learn plakietką Ideation.

13 kwietnia 2021 r.

Publikowanie

Publikowanie aplikacji z kopii oryginalnej aplikacji

Użytkownicy mogą ponownie publikować aplikacje z przestrzeni prywatnych i udostępnionych w przestrzeniach zarządzanych przy użyciu zduplikowanych lub odtworzonych wersji oryginalnej aplikacji. Zapewnia to większą elastyczność przepływu pracy z zawartością w przestrzeniach programistycznych, testowych i produkcyjnych.

Publikowanie aplikacji do hubów w chmurze

Ulepszenia eksportu arkusza do formatu PDF w SaaS editions of Qlik Sense

Poprawiono możliwości eksportowania plików PDF, aby zapewnić lepsze wyświetlanie kompozycji Qlik, zachowywanie marginesów, nagłówków prezentacji i innych elementów wizualnych. Umożliwia to prezentację arkusza, który jest bardzo podobny do zawartości na pulpicie.

Pobieranie wizualizacji

Połączenia

Obsługa protokołu OAuth w łączniku Salesforce

Łącznik Salesforce obsługuje teraz uwierzytelnianie OAuth, zwiększając bezpieczeństwo dzięki oddzieleniu informacji o użytkowniku od Qlik Sense.

Create a Salesforce connection (tylko w języku angielskim)

Interfejs użytkownika

Nowy górny pasek nawigacyjny i pasek narzędzi

Na przeprojektowanym pasku nawigacyjnym i pasku narzędzi w Qlik Sense możesz szybko się poruszać i korzystać z potrzebnych narzędzi.

Pasek nawigacyjny

30 marca 2021 r.

Skalowalność

Dodatkowe opcje dedykowanej pojemności

Dedykowana pojemność zapewnia dodatkowe zasoby dedykowanej pamięci i wirtualnego procesora w SaaS editions of Qlik Sense do obsługi obciążeń i wykorzystania dużych aplikacji. To wydanie zapewnia rozszerzone opcje dla klientów kupujących dedykowaną pojemność i umożliwia wybór pamięci o pojemności 120 GB lub 240 GB.

25 marca 2021 r.

Katalog danych

Integracja katalogu danych z hubem w chmurze

SaaS editions of Qlik Sense Enterprise i Business zawierają teraz początkowy zestaw narzędzi do katalogowania danych, który będzie podstawą dla dodatkowych funkcji w przyszłości. Zintegrowane katalogowanie danych pozwala użytkownikom spędzać mniej czasu na znajdowaniu danych, a więcej na uzyskiwaniu z nich wartości. Zestawy danych można teraz profilować i zarządzać nimi w hubie w chmurze, co ułatwia użytkownikom znajdowanie danych i określanie, które dane najlepiej wykorzystać w nowej lub istniejącej aplikacji.

Rozumienie danych za pomocą narzędzi katalogu

23 marca 2021 r.

Integracja systemów

Elementy webhook

Elementy webhook umożliwiają wzajemne wysyłanie i odbieranie automatycznych komunikatów przez aplikacje firmowe. Ułatwia to tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy, zwiększa kontrolę nad analitycznym łańcuchem dostaw i umożliwia aktywną analizę danych w całej organizacji.

Elementy webhook

Monitorowanie

Informacje o rozmiarze aplikacji dodane do szczegółów aplikacji

Użytkownicy mogą teraz monitorować rozmiar swoich aplikacji na dysku i w pamięci. Użytkownicy mogą uzyskiwać te informacje z sekcji Szczegóły aplikacji każdej aplikacji oraz z sekcji Aplikacja w konsoli Management Console. Umożliwia to użytkownikom dokładne monitorowanie rozmiaru aplikacji i ocenę, czy potrzebna jest dodatkowa pojemność na dane.

Hub w chmurze

16 marca 2021 r.

Alarmy

Wielokrokowe warunki alarmowania

Użytkownicy mogą teraz tworzyć alarmy dotyczące danych z warunkami obejmującymi więcej niż jeden krok, wizualnie dodając lub grupując kroki. Zwiększa to niezawodność i kontrolę nad sposobem oceny alarmów, dzięki czemu alarmy dotyczące danych są jeszcze skuteczniejsze.

Ustalanie warunków alarmów

Wizualizacje i pulpity

Nowy i ulepszony wykres kombi

Dostępny jest teraz ulepszony wykres kombi z udoskonalonymi funkcjami, w tym obsługą prezentacji pionowej, liniami odniesienia opartymi na miarach i wymiarach oraz stylami linii i słupków.

Właściwości wykresu kombi

9 marca 2021 r.

Użyteczność

Binarne operacje ładowania z przestrzeni

Modele danych można łatwiej wykorzystywać ponownie, używając aplikacji w przestrzeniach prywatnych i udostępnionych jako źródła danych do binarnych operacji ładowania. Jest to dodatek do istniejącej już możliwości stosowania binarnych operacji ładowania z pamięci zewnętrznej.

Binary

Usprawnione zarządzanie użytkownikami

Administratorzy otrzymują teraz ostrzeżenie podczas próby zaproszenia użytkowników pocztą e-mail, jeśli użytkownik będzie już aktywny w systemie. Aktywny użytkownik nie otrzyma kolejnego zaproszenia.

Zarządzanie użytkownikami

Połączenia

Nowy łącznik Qlik Sense do Databricks

W związku z rosnącą popularnością Databricks, strategicznego partnera Qlik, SaaS editions of Qlik Sense Enterprise i Business zawierają teraz wstępnie skonfigurowany łącznik do Databricks. Obejmuje to obsługę nowego silnika Apache Spark 3.0. Łącznik Databricks umożliwia korzystanie z usługi Databricks SQL Analytics, a użytkownicy Qlik Sense mogą łatwo włączać dane z Databricks, by uzyskać kompleksowy wgląd w swoją działalność, a także generować nowe wnioski i działania oparte na danych.

Databricks (tylko w języku angielskim)

2 marca 2021 r.

Wizualizacje

Aktywny wykres i wymiary siatki

Wymiary siatki zostały rozbudowane o rozszerzone możliwości na potrzeby wizualizacji, które pomagają lepiej zidentyfikować lokalizację wykresu i powiązane wymiary na arkuszu. W prawym dolnym rogu obiektów wykresu znajduje się nowy wskaźnik zawierający wymiary siatki i współrzędne podczas przenoszenia lub zmiany rozmiaru obiektów na arkuszach.

22 lutego 2021 r.

Administrowanie

Zarządzanie subskrypcjami

Właściciele kont usługi mogą teraz mieć więcej niż jedną subskrypcję i dzierżawę skojarzoną z ich adresem e-mail. Ponadto, jeśli użytkownik ma dostęp do więcej niż jednej dzierżawy w ramach subskrypcji, może teraz łatwo przeglądać wszystkie te dzierżawy z jednej dogodnej lokalizacji w portalu MyQlik i na stronie logowania. Jeśli subskrypcja zezwala na więcej niż jedną dzierżawę, a właściciel konta usługi nie utworzył jeszcze wszystkich dozwolonych dzierżaw, może utworzyć pozostałe dzierżawy z poziomu MyQlik.

Rejestracja w celu uzyskania subskrypcji

9 lutego 2021 r.

Analityka rozszerzona

Insight Advisor Wyszukiwanie

Do analizy opartej na wyszukiwaniu w programie Insight Advisor w ramach aplikacji Qlik Sense dodano kilka ulepszeń. Są to między innymi następujące ulepszenia:

  • Analiza zmian w czasie — wyszukiwanie w programie Insight Advisor będzie teraz generować wiele wykresów do jednego typu analizy, na przykład prezentując analizę danych między dwoma okresami kalendarzowymi za pomocą kombinacji wykresów.

  • Generowanie w języku naturalnym — wykresy wizualne generowane przez wyszukiwanie w programie Insight Advisor mają teraz nową opcję przeglądania narracyjnych wniosków i interpretacji danych.

Używanie języka naturalnego we Wnioskach

Insight Advisor Czat

Wprowadzono kilka ulepszeń analizy konwersacyjnej Wniosków w aplikacjach Qlik Sense. Są to między innymi następujące ulepszenia:

  • Dalsze sugestie: Insight Advisor Czat oferuje teraz możliwe dodatkowe pytania dla użytkownika, pomagając w dalszej analizie i uzyskaniu wniosków.

  • Lepsza świadomość kontekstu: Insight Advisor Czat lepiej interpretuje kontekst pod względem tego, jak traktowane jest pytanie w kontekście poprzedniego lub nowego pytania.

Odkrywanie aplikacji za pomocą funkcji Insight Advisor Chat

Ulepszony algorytm centroidów

Nowy algorytm centroidów może zapobiec wypaczaniu wyników grupowania przez jedną funkcję dominującą nad inną. Dane można teraz znormalizować na potrzeby analizy za pomocą opcjonalnego parametru „norm”.

KMeans2D — funkcja wykresu

Kurs o logice biznesowej

Dostępny jest nowy kurs pokazujący, jak ulepszyć analizę opartą na wyszukiwaniu w programie Insight Advisor przy użyciu logiki biznesowej. Dostosowując model logiczny i dodając słownictwo, można poprawić działanie analizy opartej na wyszukiwaniu.

Kurs — Dostosowywanie sposobu interpretowania danych przez Insight Advisor

Zaawansowane funkcje tworzenia

Miary główne w wyrażeniach

Użytkownicy mogą odwoływać się do miar głównych w wyrażeniach, co zwiększa produktywność i usprawnia nadzór.

Używanie miar głównych w wyrażeniach

Ukryte arkusze

Twórcy aplikacji mogą teraz wyświetlać lub ukrywać arkusze na podstawie warunków. Umożliwia im to kierowanie tej samej, ale dostosowanej aplikacji do różnych grup użytkowników.

Ustawianie warunku wyświetlania dla arkusza

Ładowania sterowane przez użytkownika

Twórcy aplikacji mogą teraz dodawać nowe działania przycisków, aby zapewnić funkcję ładowania danych bezpośrednio w aplikacji.

Przycisk

Wizualizacje

Wykres siatkowy

Nowa wizualizacja, która używa symboli o różnej wielkości posortowanych w siatce. Wykres siatkowy jest zawarty w pakiecie Visualization bundle.

Wykres siatkowy

Video player

Nowa funkcja, która umożliwia osadzanie i odtwarzanie wideo bezpośrednio w aplikacjach Qlik Sense.

Video player

Interfejs użytkownika

Konfigurowana strona docelowa hubu

Qlik Sense SaaS umożliwia teraz użytkownikom dostosowywanie strony docelowej hubu przez wybieranie kolekcji, które mają się pojawiać na stronie głównej, oraz ich kolejności.

Hub w chmurze

Alarmy

Działanie instrukcji Section Access

Alarmy można teraz oceniać na podstawie tego, czy w aplikacji źródłowej włączono Section Access.

Monitorowanie zmian w danych za pomocą alarmów

Zmieniono limity odbiorców

W przypadku aplikacji bez instrukcji Section Access nie ma ograniczenia liczby odbiorców. W przypadku aplikacji z instrukcją Section Access limit wynosi teraz 100.

Monitorowanie zmian w danych za pomocą alarmów

Połączenia

Skonsolidowana łączność z SAP

Łączność z SAP Bex i InfoProvider jest teraz dostępna w Qlik Sense SaaS, co stanowi ulepszenie naszych kompleksowych rozwiązań SAP. Jest to nowy łącznik SAP BW, który scala łączniki InfoProviders i BEx.

Installing SAP transports on SaaS editions of Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

Nowy łącznik ODBC Amazon Athena

Łączniki ODBC obejmują teraz łączność z bazą danych Amazon Athena.

Amazon Athena (tylko w języku angielskim)

Zaktualizowano łącznik Teradata, w tym obsługę logowania jednokrotnego

Logowanie jednokrotne umożliwia Qlik Sense przechowywanie poświadczeń oddzielnie od połączenia danych. Daje to możliwość wymuszania poświadczeń specyficznych dla użytkownika i zapisywania zestawu poświadczeń do ponownego wykorzystania w wielu połączeniach.

Configuring SSO for the Teradata connector (tylko w języku angielskim)

Qlik associative engine

Polecenie merge w skrypcie

Nowe polecenie merge w skryptach Qlik Sense umożliwia ładowanie tylko takich danych, które zostały zmienione w aplikację Qlik Sense bez konieczności ładowania całego modelu danych.

Merge

Nowe funkcje obliczeniowe:

  • Coalesce: Do zwracania pierwszego wyrażenia z wynikiem innym niż null.

  • EmptyIsNull: Do identyfikacji pustych ciągów.

  • LevenshteinDist: Do porównywania rozmytego ciągów.

Administrowanie

Ocena wydajności aplikacji

Ocena aplikacji to nowa funkcja wbudowana w Qlik Sense SaaS, pomagająca twórcom aplikacji Sense. Funkcja oceny aplikacji pozwoli twórcy uzyskać oceny wydajności aplikacji Sense.

Ocenianie wydajności aplikacji

Udoskonalenia i dodatki do dokumentacji

Udoskonalenia bezpieczeństwa danych i instrukcja Section Access

Dokumentacja dotycząca zarządzania bezpieczeństwem danych przy użyciu instrukcji Section Access została odświeżona i uzyskała nową strukturę, aby wyróżnić poziomy bezpieczeństwa przez zastosowanie kompresji danych. Dodano przejrzyste wyjaśnienie pojęć związanych z instrukcją Section Access, aktualizacje informacji o wdrożeniu Section Access oraz więcej przykładów skryptów autoryzacji.

Zarządzanie bezpieczeństwem przy użyciu instrukcji Section Access