Przeskocz do zawartości głównej

Administrowanie programem Qlik Sense

Administratorzy Qlik Sense są odpowiedzialni za wdrażanie, konfigurowanie i zarządzanie subskrypcją i środowiskiem Qlik Sense. Środowisko Qlik Sense SaaS oferuje scentralizowane zarządzanie oraz nadzór i pomaga zapewnić wdrożenie się użytkowników, dokładność i niezawodność systemu.

Qlik Sense obsługuje cztery typy administratorów:

  • Właściciel konta usługi (SAO) – Odpowiedzialny za zarządzanie i konfigurowanie subskrypcji (lub wersji próbnej) Qlik Sense SaaS. SAO jest uważany za globalnego lub głównego administratora. Właściciela konta usługi można zmienić, kontaktując się z Qlik. Właścicielem konta usługi jest początkowy administrator dzierżawy.
  • Administrator dzierżawy – Odpowiedzialny za zarządzanie środowiskiem Qlik Sense w organizacji. Może to obejmować zarządzanie użytkownikami od rozszerzeń systemu po dostosowywanie systemu do potrzeb. Rola administratora dzierżawy ma pełny dostęp do konsoli Management Console. Zawsze istnieje minimum jeden administrator dzierżawy.
  • Administrator analiz – Rola administracyjna ograniczona do zarządzania zasobami użytkowników usługi Analytics. Zasoby użytkowników są zarządzane w Management Console. Ta rola może pomóc organizacjom poprawić zarządzanie systemem poprzez ograniczanie możliwości administratora (zamiast przyznawania pełnych uprawnień administratora dzierżawy). Na przykład, administrator analiz nie może zarządzać użytkownikami ani bezpieczeństwem systemu. Nie ma minimalnej liczby administratorów analiz.

Zarządzanie subskrypcją Qlik Sense

W tej sekcji wyjaśniono, jak zarządzać subskrypcją SaaS za pomocą portalu My Qlik.

Administracja systemem

Ta sekcja opisuje administrację systemem SaaS.

Zarządzanie użytkownikami

Ta sekcja wyjaśnia, jak zarządzać użytkownikami.

Zarządzanie dostawcami tożsamości

Ta sekcja wyjaśnia, jak skonfigurować i zarządzać swoim dostawcą tożsamości.

Zabezpieczenia systemu

Ta sekcja opisuje, jak zarządzać bezpieczeństwem systemu.

Bezpieczeństwo danych i nadzór

W tej sekcji opisano, jak zarządzać bezpieczeństwem danych i nadzorem w Qlik Sense.