Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Współpraca z innymi użytkownikami Qlik Sense

Hub w chmurze jest środowiskiem współpracy przeznaczonym do tworzenia oraz udostępniania zawartości.

Z przestrzeni udostępnionych możesz korzystać w celu rozwijania i udostępniania zawartości innym członkom Twojego huba w chmurze. Możesz również udostępniać swoje aplikacje prywatne innym członkom huba w chmurze. Używaj notatek do rejestrowania i udostępniania wniosków.

Korzystanie z notatek

Twórz notatki, aby rejestrować wnioski z danych i współpracować z innymi.

Rejestrowanie i dzielenie się wnioskami za pomocą Notatek

Praca w przestrzeniach

W przestrzeniach można współpracować z innymi użytkownikami i udostępniać im aplikacje. Przestrzeń jest utworzoną przez użytkownika sekcją w hubie w chmurze. Przestrzenie udostępnione umożliwiają współpracę w celu rozwijania aplikacji oraz zapewniają kontrolowany dostęp do aplikacji. Przestrzenie zarządzane pozwalają na nadzorowany dostęp do aplikacji.

Praca w przestrzeniach

Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

Swoje arkusze, zakładki i narracje możesz ustawiać jako publiczne, aby umożliwić ich wyświetlanie użytkownikom posiadającym dostęp do twojej aplikacji.

Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów — praca z innymi użytkownikami w hubie w chmurze

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej