Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inquartertodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części kwartału zawierającego wartość base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.

Składnia:  

InQuarterToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Informacja

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Diagram funkcji inquartertodate

Przykładowy diagram zakresu dat, w którym funkcja inquartertodate zwróci wartość TRUE.

Funkcja inquartertodate() dzieli rok na cztery równe kwartały między 1 stycznia a 31 grudnia (lub zdefiniowanym przez użytkownika początkiem roku a odpowiadającą mu datą zakończenia). Używając base_date, funkcja dokona segmentacji określonego kwartału, przy czym base_date identyfikuje zarówno kwartał, jak i maksymalną dozwoloną datę dla tego segmentu kwartału. Na koniec funkcja zwraca wynik logiczny podczas porównywania określonych wartości dat z tym segmentem.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny kwartału.
period_no

Kwartał może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.

first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Kiedy używać

Funkcja inquartertodate() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w wyrażeniu if. Można użyć funkcji inquartertodate(), aby zwróciła agregację lub obliczenia w zależności od tego, czy oceniana data nastąpiła w kwartale do danej daty włącznie.

Na przykład funkcja inquartertodate() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w kwartale do określonej daty.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inquartertodate('01/25/2013', '03/25/2013', 0) Zwraca TRUE, ponieważ wartość timestamp, 01/25/2013, przypada w okresie trzech miesięcy od 01/01/2013 do  03/25/2013, w którym przypada wartość base_date, 03/25/2013.
inquartertodate('04/26/2013', '03/25/2013', 0) Zwraca FALSE, ponieważ 04/26/2013 przypada poza tym samym okresem co poprzedni przykład.
inquartertodate('02/25/2013', '06/09/2013', -1) Zwraca TRUE, ponieważ wartośćperiod_no, -1, cofa okres wyszukiwania o jeden okres trzymiesięczny (jeden kwartał roku). W związku z tym okres wyszukiwania jest od 01/01/2013 do 03/09/2013.
inquartertodate('03/25/2006', '04/15/2006', 0, 2) Zwraca TRUE, ponieważ wartość first_month_of_year jest ustawiona na 2, co sprawia, że okres wyszukiwania jest od 02/01/2006 do 04/15/2006 zamiast od 04/01/2006 do 04/15/2006.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!