Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inyeartodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części roku zawierającego wartość base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.

Składnia:  

InYearToDate (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Informacja

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Diagram funkcji inyeartodate

Przykładowy diagram zakresu dat, w którym funkcja inyeartodate zwróci wartość TRUE.

Funkcja inyeartodate() dokona segmentacji określonej części roku przy użyciu base_date, identyfikując maksymalną dozwoloną datę dla tego segmentu roku. Następnie funkcja ocenia, czy pole lub wartość daty należy do tego segmentu, i zwraca wynik logiczny.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny roku.
period_no Rok może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Kiedy używać

Funkcja inyeartodate() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w wyrażeniu if. Spowoduje to zwrócenie agregacji lub obliczenia w zależności od tego, czy oceniana data nastąpiła w roku do danej daty włącznie.

Na przykład funkcja inyeartodate() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w roku do określonej daty.

W tych przykładach używany jest format daty MM/DD/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby dostosować go do konkretnych potrzeb.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inyeartodate ('01/25/2013', '02/01/2013', 0) Zwraca wartość TRUE.
inyeartodate ('01/25/2012', '01/01/2013', 0) Zwraca wartość FALSE.
inyeartodate ('01/25/2012', '02/01/2013', -1) Zwraca wartość TRUE.
inyeartodate ('11/25/2012', '01/31/2013', 0, 4) Zwraca wartość TRUE.
Wartość timestamp przypada w roku obrotowym zaczynającym się w czwartym kwartale, przed wartością base_date.
inyeartodate ('3/31/2013', '01/31/2013', 0, 4 ) Zwraca wartość FALSE.
W porównaniu z poprzednim przykładem wartość timestamp wciąż mieści się w roku obrotowym, ale jest po wartości base_date, dlatego przypada poza częścią roku.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!