Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

quarterstart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy kwartału zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

QuarterStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Typ zwracanych danych: dual

Schemat funkcji quarterstart()

Przykładowy diagram pokazujący, jak funkcja quaterstart zamienia datę wejściową na znacznik czasu pierwszej milisekundy pierwszego miesiąca kwartału, w którym wypada ta data.

Funkcja quarterstart() określa, w którym kwartale wypada date. Następnie zwraca znacznik czasu, w formacie daty, pierwszej milisekundy pierwszego miesiąca tego kwartału.

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Kiedy używać

Funkcja quarterstart() jest zwykle używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka kwartału, który upłynął do tej pory. Przy jej użyciu użytkownik może na przykład obliczyć odsetki narosłe w ciągu kwartału do określonej daty.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
quarterstart('10/29/2005') Zwraca wartość 10/01/2005.
quarterstart('10/29/2005', -1 ) Zwraca wartość 07/01/2005.
quarterstart('10/29/2005', 0, 3) Zwraca wartość 09/01/2005.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!