Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inweek — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do tygodnia zawierającego wartość base_date.

Składnia:  

InWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Diagram zakresu funkcji inweek()

Diagram pokazujący, jak za pomocą funkcji inweek() można ewaluować daty w obrębie segmentów tygodnia oraz zwracać w wyniku wartość logiczną, jeśli dana data wypada lub nie wypada w wybranym przedziale.

Funkcja inweek() używa argumentu base_date do identyfikacji, w którym siedmiodniowym okresie wypada określona data. Dzień początkowy tygodnia jest określany na podstawie zmiennej systemowej FirstWeekDay. Możesz jednak również zmienić pierwszy dzień tygodnia, używając argumentu first_week_day funkcji inweek().

Kiedy zostanie zdefiniowany wybrany tydzień, funkcja zwraca w wyniku wartość logiczną na podstawie porównania określonych wartości dat z danym segmentem tygodnia.

Funkcja inweek() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. Funkcja inweek() zwraca agregację lub obliczenia zależne od tego, czy dana data wypada w tygodniu obejmującym wybraną datę argumentu base_date.

Na przykład funkcja inweek() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w danym tygodniu.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny tygodnia.
period_no Tydzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają tygodnie poprzednie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Domyślnie pierwszym dniem tygodnia jest niedziela (zgodnie ze zmienną systemową FirstWeekDay), począwszy od północy między sobotą a niedzielą. Parametr first_week_day zastępuje zmienną FirstWeekDay. Aby wskazać, że tydzień zaczyna się innego dnia, należy określić flagę w zakresie od 0 do 6.

first_week_day values
Dzień Wartość
poniedziałek 0
wtorek 1
środa 2
czwartek 3
piątek 4
sobota 5
niedziela 6

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inweek ('01/12/2006', '01/14/2006', 0) Zwraca TRUE
inweek ('01/12/2006', '01/20/2006', 0 ) Zwraca FALSE
inweek ('01/12/2006', '01/14/2006', -1 ) Zwraca FALSE
inweek ('01/07/2006', '01/14/2006', -1) Zwraca TRUE
inweek ('01/12/2006', '01/09/2006', 0, 3) Zwraca FALSE, ponieważ argument  first_week_day ma wartość 3 (czwartek), co sprawia, że 12.01.2006 r. jest pierwszym dniem tygodnia następującego po tygodniu obejmującym datę 09.01.2006 r.

W pracy z tą funkcją mogą Ci pomóc poniższe tematy:

Tematy pokrewne
Temat Flaga domyślna / Wartość Opis
FirstWeekDay 6 / niedziela Definiuje dzień rozpoczęcia każdego tygodnia.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!