Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ładowanie i modelowanie danych analitycznych

Zanim będzie można tworzyć arkusze i wizualizacje w Qlik Sense aplikacji, należy dodać źródła danych. Źródła danych można dodawać w hubie Analityka Qlik Cloud lub w aplikacji Qlik Sense.

Analityka Qlik Cloud obsługuje zestawy danych i połączenia danych. Zestawy danych mogą być:

  • Przesłane raz i nigdy nie modyfikowane.
  • Zamienione lub odświeżone nowymi zmianami netto.

Połączenia danych dostarczają sposobów na dostęp do źródeł danych, których często używasz, niezależnie od tego, czy są to bazy danych, pliki lokalne, czy pliki zdalne.

Po dodaniu źródeł danych możesz załadować dane do aplikacji i zbudować model danych. Możesz korzystać z rekomendacji funkcji Insight Advisor opartych na analizie, dotyczących kojarzenia tabel i budowania modeli danych albo tworzyć własne asocjacje i połączenia. Możesz zarządzać danymi z zestawów danych i połączeń danych oraz je modyfikować po dodaniu ich do aplikacji.

Dodawanie danych do Analityka Qlik Cloud

Dowiedz się, jak dodawać zestawy danych i połączenia do źródeł danych w hubie oraz jak zarządzać nimi z przestrzeni.

Dodawanie danych analitycznych i zarządzanie nimi

Ładowanie danych

InformacjaJeśli dane źródłowe znajdują się za zaporą, możesz bezpiecznie uzyskać do nich dostęp przez Brama danych Qlik — dostęp bezpośredni. Więcej informacji zawiera temat Przegląd funkcji Brama danych Qlik — dostęp bezpośredni.

Ładowanie danych z katalogu danych

Naucz się ładować dane do aplikacji z zestawów danych, do których masz dostęp.

Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych

Naucz się łączyć z danymi, dodawać je i nimi zarządzać za pomocą Menedżera danych.

Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów

Naucz się łączyć i pobierać dane z różnych źródeł danych przy użyciu skryptów ładowania.

Wspólne opracowywanie modeli danych w przestrzeniach udostępnionych

Dowiedz się, jak wspólnie opracowywać skrypty ładowania aplikacji z innymi użytkownikami.

Źródła danych

Niezależnie od tego, czy dane są przechowywane lokalnie, czy w chmurze, możesz je szybko ładować do wersji SaaS programu Qlik Sense.

Składnia skryptów i funkcje wykresów

Dowiedz się, jak używać instrukcji i funkcji w skrypcie do ładowania i przekształcania danych w twojej aplikacji.

Kurs

Tworzenie skryptów dla początkujących

W tym kursie przedstawiono ładowanie danych i manipulowanie nimi w Qlik Sense za pomocą skryptów w edytorze ładowania danych.

Kurs

Kolejne etapy tworzenia skryptów

W tym kursie przedstawiono zaawansowane zagadnienia związane ze skryptami. Obejmuje to przekształcanie danych przy użyciu tabel krzyżowych, czyszczenie danych oraz tworzenie i ładowanie danych z plików danych Qlik (QVD).

Modelowanie danych

Wyświetlanie i przekształcanie modelu danych

Naucz się wyświetlać i przekształcać strukturę danych aplikacji.

Najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych

Poznaj najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych.

Rozumienie danych za pomocą narzędzi katalogu

Dowiedz się, jak poprawić wydajność danych przy jednoczesnym zachowaniu standardów bezpieczeństwa i zgodności.

Przewodnik

Łączenie tabel przy użyciu konkatenacji wymuszonej

Te przewodnik krok po kroku przedstawia sposób używania konkatenacji wymuszonej w celu łączenia dwóch podobnych tabel danych.

Przewodnik

Przyrostowe ładowanie danych za pomocą polecenia STORE

Niniejszy przykład krok po kroku przedstawia sposób wykonywania operacji przyrostowego ładowania danych za pomocą polecenia Store.

Zarządzanie danymi

Zarządzanie bezpieczeństwem przy użyciu instrukcji Section Access

Dowiedz się, jak używać Section Access do kontrolowania bezpieczeństwa aplikacji.

Zarządzanie danymi big data za pomocą aplikacji On-demand

Dowiedz się, jak ładować i analizować duże źródła danych w Qlik Sense za pomocą aplikacji na żądanie.

Zarządzanie danymi za pomocą widoków dynamicznych

Dowiedz się, jak kontrolować źródła analityczne i kiedy dane są odświeżane w wizualizacjach za pomocą dynamicznych widoków.

Dostosowywanie modeli logicznych do programu Insight Advisor

Naucz się dostosowywać sposób, w jaki funkcja Insight Advisor interpretuje dane aplikacji podczas generowania szczegółowych wniosków na podstawie zapytań.

Kurs

Dostosowywanie sposobu interpretowania danych przez Insight Advisor

W tym kursie przedstawiono, jak używać logiki biznesowej do dostosowywania sposobu, w jaki Insight Advisor interpretuje dane w analityce opartej na wyszukiwaniu.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!