Przeskocz do zawartości głównej

Ładowanie i modelowanie danych analitycznych

NA TEJ STRONIE

Ładowanie i modelowanie danych analitycznych

Zarządzanie danymi zależy od tego, w jaki sposób dane są pozyskiwane i jaki poziom obsługi jest wymagany. Zanim będzie można tworzyć wizualizacje w aplikacji Qlik Sense, należy połączyć się ze źródłem danych. Zbiory danych mogą być:

  • Przesłane raz i nigdy nie modyfikowane.
  • Modyfikowane ręcznie poprzez Menedżera danych.
  • Zamienione lub odświeżone nowymi zmianami netto.

Połączenia z danymi w edytorze ładowania danych dostarczają sposobów na zarządzanie źródłami danych, których często używasz, niezależnie od tego, czy są to bazy danych, pliki lokalne, czy pliki zdalne. Możesz również skorzystać z rekomendacji Porady dot. wniosków opartych na analizie, dotyczących kojarzenia tabel i budowania modeli danych, lub możesz tworzyć własne skojarzenia i połączenia.

Ładowanie danych

Ładowanie i zarządzanie danymi z hubu w chmurze

Naucz się dodawać pliki danych i połączenia z danymi bezpośrednio w hubie w chmurze

Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych

Naucz się łączyć z danymi, dodawać je i nimi zarządzać za pomocą Menedżera danych.

Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów

Naucz się łączyć i pobierać dane z różnych źródeł danych przy użyciu skryptów ładowania.

Źródła danych

Niezależnie od tego, czy dane są przechowywane lokalnie, czy w chmurze, możesz je szybko ładować do wersji SaaS programu Qlik Sense.

Składnia skryptów i funkcje wykresów

Dowiedz się, jak używać instrukcji i funkcji w skrypcie do ładowania i przekształcania danych w twojej aplikacji.

Kurs

Tworzenie skryptów dla początkujących

W tym kursie przedstawiono ładowanie danych i manipulowanie nimi w Qlik Sense za pomocą skryptów w edytorze ładowania danych.

Kurs

Kolejne etapy tworzenia skryptów

W tym kursie przedstawiono zaawansowane zagadnienia związane ze skryptami. Obejmuje to przekształcanie danych przy użyciu tabel krzyżowych, czyszczenie danych oraz tworzenie i ładowanie danych z plików danych Qlik (QVD).

Modelowanie danych

Wyświetlanie i przekształcanie modelu danych

Naucz się wyświetlać i przekształcać strukturę danych aplikacji.

Najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych

Poznaj najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych.

Rozumienie danych za pomocą narzędzi katalogu (tylko w języku angielskim)

Dowiedz się, jak poprawić wydajność danych przy jednoczesnym zachowaniu standardów bezpieczeństwa i zgodności.

Przewodnik

Łączenie tabel przy użyciu konkatenacji wymuszonej

Te przewodnik krok po kroku przedstawia sposób używania konkatenacji wymuszonej w celu łączenia dwóch podobnych tabel danych.

Przewodnik

Przyrostowe ładowanie danych za pomocą polecenia STORE

Niniejszy przykład krok po kroku przedstawia sposób wykonywania operacji przyrostowego ładowania danych za pomocą polecenia Store.

Zarządzanie danymi

Zarządzanie bezpieczeństwem przy użyciu instrukcji Section Access

Dowiedz się, jak używać Section Access do kontrolowania bezpieczeństwa aplikacji.

Zarządzanie danymi big data za pomocą aplikacji On-demand

Dowiedz się, jak ładować i analizować duże źródła danych w Qlik Sense za pomocą aplikacji na żądanie.

Zarządzanie danymi za pomocą widoków dynamicznych

Dowiedz się, jak kontrolować źródła analityczne i kiedy dane są odświeżane w wizualizacjach za pomocą dynamicznych widoków.

Dostosowywanie modeli logicznych do programu Insight Advisor

Naucz się dostosowywać sposób, w jaki funkcja Insight Advisor interpretuje dane aplikacji podczas generowania szczegółowych wniosków na podstawie zapytań.

Kurs

Dostosowywanie sposobu interpretowania danych przez Insight Advisor

W tym kursie przedstawiono, jak używać logiki biznesowej do dostosowywania sposobu, w jaki Insight Advisor interpretuje dane w analityce opartej na wyszukiwaniu.