Przeskocz do zawartości głównej

lastworkdate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja lastworkdate zwraca najwcześniejszą datę zakończenia, gdy możliwe jest uzyskanie parametru no_of_workdays (poniedziałek–piątek) z początkiem w dniu start_date z uwzględnieniem wszelkich opcjonalnie wyszczególnionych dni wolnych (holiday). Parametry start_date i holiday powinny być poprawnymi datami lub znacznikami czasu. 

Składnia:  

lastworkdate(start_date, no_of_workdays {, holiday})

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
start_date Data rozpoczęcia do oceny.
no_of_workdays Liczba dni roboczych do uzyskania.
holiday

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Okres wolny od pracy podaje się jako datę początkową i datę końcową rozdzielone przecinkiem.

Przykład: '25/12/2013', '26/12/2013'

Można określić kilka okresów wolnych od pracy, rozdzielając je przecinkami.

Przykład: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Dzień wolny jest określany jako data stała w formie ciągu. Można określić większą liczbę dat dni wolnych, rozdzielając je przecinkami.