Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wspólne opracowywanie modeli danych w przestrzeniach udostępnionych

Można teraz wspólnie opracowywać skrypty ładowania aplikacji z innymi członkami przestrzeni udostępnionej.

Tylko właściciel aplikacji może domyślnie używać narzędzi Menedżer danych i Edytor ładowania danych w celu dodawania danych do aplikacji, budowania modelu danych i ładowania danych do swojej aplikacji. Rola użytkownika Może edytować dane w aplikacjach umożliwia innym użytkownikom w przestrzeni udostępnionej korzystanie z narzędzi Edytor ładowania danych i Menedżer danych w aplikacjach, których nie są właścicielami.

InformacjaRola użytkownika Może edytować dane w aplikacjach umożliwia również użytkownikom wprowadzanie zmian w modelach logicznych oraz słownictwie aplikacji w przestrzeni udostępnionej. Więcej informacji zawiera temat Współtworzenie logiki biznesowej w przestrzeniach udostępnionych.

Kiedy jeden użytkownik edytuje skrypt ładowania w narzędziu Edytor ładowania danych, skrypt ten jest zablokowany dla innych użytkowników. Skrypt pozostaje zablokowany, aż:

  • Aplikacja zostanie przeładowana.

  • Miną dwie minuty od ostatnich zmian w skrypcie ładowania.

Zmiany dokonywane przez różnych użytkowników są automatycznie zapisywane jako wersje w Historii. Użytkownicy mogą przeglądać zmiany między różnymi wersjami skryptów w Historii. Więcej informacji o zarządzaniu wersjami skryptów zawiera temat Zarządzanie historią skryptu ładowania danych.

Edytor ładowania danych zablokowany przez innego użytkownika

Edytor ładowania danych zablokowany do edycji przez innego użytkownika.

Jeśli aplikacja ma ustawione zaplanowane przeładowanie, własność zaplanowanego przeładowania jest przenoszona na ostatniego użytkownika, który edytował skrypt ładowania aplikacji. Innymi słowy, harmonogram przeładowania zostanie przypisany Tobie. Dzięki temu osoba, która jako ostatnia edytowała skrypt ładowania, może opcjonalnie edytować harmonogram przeładowania aplikacji. Jeśli użytkownik ładuje dane w narzędziu Menedżer danych, staje się jednocześnie właścicielem harmonogramu przeładowań (harmonogram przeładowań zostaje mu przypisany). Nie zaleca się używania narzędzia Menedżer danych w aplikacji ze wspólnym tworzeniem.

Wspólne opracowywanie i Menedżer danych

Podczas wspólnego opracowywania modelu danych zaleca się używanie tylko narzędzia Edytor ładowania danych.

Menedżer danych nie ma bezpośredniego wpływu na skrypt ładowania poza Sekcją generowaną automatycznie. Aktualizacje modelu danych dokonane w narzędziu Menedżer danych nie są zapisywane w skrypcie ładowania, dopóki użytkownik nie kliknie w narzędziu Menedżer danych opcji Ładuj dane. W związku z tym Menedżer danych nie jest blokowany, gdy zablokowany jest skrypt ładowania. Użytkownicy są jednak informowani, gdy inny użytkownik edytuje skrypt ładowania.

W sytuacji wspólnego opracowywania, jeśli jeden użytkownik wprowadzi zmiany w narzędziu Menedżer danych, gdy inny użytkownik również pracuje w narzędziu Menedżer danych, może utracić te zmiany, gdy drugi użytkownik kliknie Ładuj dane.

Gdy Menedżer danych używa zsynchronizowanych tabel z narzędzia Edytor ładowania danych, Menedżer danych nie jest blokowany, gdy użytkownik pracuje w narzędziu Edytor ładowania danych. W zależności od tego, jak skrypt ładowania został zmieniony przez innego użytkownika, można utracić zmiany w narzędziu Menedżer danych, jeśli skrypt ładowania był w międzyczasie edytowany.

Jeśli załadujesz dane w narzędziu Menedżer danych, staniesz się właścicielem każdego zaplanowanego przeładowania aplikacji. Innymi słowy, harmonogram przeładowania zostanie teraz przypisany do Ciebie.

Ograniczenia

Wspólne opracowywanie skryptów wiąże się z następującymi ograniczeniami:

  • Przyciski dodane do arkuszy z czynnością przeładowania danych nie mogą powodować ładowania danych, gdy skrypt jest zablokowany do edycji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!