Przeskocz do zawartości głównej
Bezpośredni dostęp do baz danych w chmurze za pomocą Direct Query

NA TEJ STRONIE

Bezpośredni dostęp do baz danych w chmurze za pomocą Direct Query

Za pomocą Direct Query można odczytywać bazy danych SQL bez konieczności importowania ani ładowania danych do pamięci.

Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentUżytkownicy wersji Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) nie mogą korzystać z Direct Query.

Direct Query daje użytkownikowi więcej opcji dostępu do jego danych odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Dostęp do danych za pośrednictwem Direct Query pozwala użytkownikowi zachować dane w bazowym źródle danych. Zwiększa to szybkość, z jaką użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z danymi, za cenę pewnej elastyczności, jaką oferuje aplikacja Qlik Cloud w pamięci.

Ogólnie zaleca się importowanie danych do Qlik Cloud, gdy tylko jest to możliwe. Aplikacje Qlik Cloud w pamięci pozwalają lepiej dostosować doświadczenia użytkownika i maksymalnie wykorzystać dane. Jeśli jednak import danych nie umożliwia osiągnięcia Twoich celów, Direct Query może być dobrym rozwiązaniem. Dzięki usprawnionej funkcjonalności aplikacje Direct Query mogą również pomóc nowym użytkownikom w rozpoczęciu tworzenia w pełni funkcjonalnych i szybkich aplikacji w pamięci.

Używanie Direct Query można rozważyć w następujących sytuacjach:

 • Obsługa dużych źródeł danych.

 • Eksplorowanie nowych baz danych i tabel.

 • Potrzebne są dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, na przykład, aby zobaczyć, ile zamówień wpłynęło w ciągu ostatniej godziny.

 • Tworzenie prototypu panelu nawigacyjnego w początkowych fazach przed produkcją.

 • Wyodrębnianie fragmentów danych do aparatu Qlik Sense za pomocą aplikacji ODAG. Więcej informacji zawiera temat Eksportowanie ustawień aplikacji Direct Query do aplikacji-szablonu.

Podczas tworzenia modelu danych w Direct Query należy zadbać o to, by był jak najprostszy. Złożone zapytania mogą powodować problemy z wydajnością.

Kurs korzystania z aplikacji Qlik Sense: Kurs — podstawy.

InformacjaFunkcjonalność Direct Query w Qlik Cloud różni się od instrukcji Direct Query w QlikView. Więcej informacji zawiera temat Direct Query.

Obsługiwane funkcje

Aplikacje Direct Query mają inne funkcje niż aplikacje w pamięci.

Direct Query obsługuje następujące funkcje:

 • Typy połączeń danych:

  • Snowflake

   Obsługiwane są funkcje skalarne w Snowflake — listę obsługiwanych funkcji zawiera temat Funkcje skalarne.

 • Emulacja analizy danych w pamięci:

  • Podzbiór analizy zbiorów.

  • Wykresy wielotabelowe związane z dowolnymi złożonymi modelami. Nadal obowiązują wymagania dotyczące modelu dla aplikacji w pamięci. Na przykład nie są dozwolone pętle asocjacji między tabelami.

  • Podstawowe typy agregacji:

   • Sum

   • Count

   • Min

   • Max

   • Avg

   • Only

  • Obliczenia przed i po agregacji w oparciu o zestaw funkcji i operacji dostarczany przez bazową bazę danych.

 • Typy relacji tabeli:

  • Inner join

  • Pełne sprzężenie zewnętrzne

 • Modelowanie iteracyjne i tworzenie pulpitów nawigacyjnych

 • Funkcje wizualizacji:

  • Wykresy standardowe:

   • Wykres słupkowy

   • Wykres pociskowy

   • Przycisk

   • Wykres kombi

   • Kontener

   • Panel filtrowania

   • Miernik

   • Wskaźnik KPI

   • Wykres liniowy

   • Mapa

   • Wykres Mekko

   • Wykres kołowy

   • Wykres punktowy

   • Tabela

   • Tekst i grafika

   • Wykres kaskadowy

  • Dashboard bundle:

   • Video player

  • Visualization bundle:

   • Funnel

   • Multi KPI

   • Radar

   • Chmura słów Sankeya

Zob. także