Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Bezpośredni dostęp do baz danych w chmurze za pomocą Direct Query

Za pomocą Direct Query można odczytywać bazy danych SQL bez konieczności importowania ani ładowania danych do pamięci.

Direct Query daje użytkownikowi więcej opcji dostępu do jego danych odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Dostęp do danych za pośrednictwem Direct Query pozwala użytkownikowi zachować dane w bazowym źródle danych. Zwiększa to szybkość, z jaką użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z danymi, za cenę elastyczności, jaką oferuje aplikacja Qlik Cloud w pamięci.

Ogólnie zaleca się importowanie danych do Qlik Cloud, gdy tylko jest to możliwe. Aplikacje Qlik Cloud w pamięci pozwalają lepiej dostosować doświadczenia użytkownika i maksymalnie wykorzystać dane. Jeśli jednak import danych nie umożliwia osiągnięcia Twoich celów, Direct Query może być dobrym rozwiązaniem. Dzięki usprawnionej funkcjonalności aplikacje Direct Query mogą również pomóc nowym użytkownikom w rozpoczęciu tworzenia w pełni funkcjonalnych i szybkich aplikacji w pamięci.

Możesz utworzyć aplikację Direct Query, korzystając z pomocy narzędzia Menedżer modelu danych przy wybieraniu tabel i pól oraz definiowaniu relacji między nimi. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie aplikacji Direct Query.

Możesz także użyć niestandardowego języka SQL w skrypcie ładowania, aby zdefiniować model danych dla aplikacji Direct Query. Dzięki temu możesz używać zmiennych i wyrażeń Qlik podczas budowania modelu danych. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie aplikacji Direct Query z niestandardowym językiem SQL.

Przykłady zastosowań Direct Query

Użycie Direct Query zamiast aplikacji w pamięci warto rozważyć w następujących przypadkach:

Zastosowania Direct Query
Zastosowanie Cel i opis
Duże źródła danych Direct Query można zainicjować szybciej i wymaga mniej zasobów w przypadku aplikacji z ponad 20 milionami wierszy. Może to być bardzo pomocne, gdy aplikacji używa się głównie do monitorowania lub raportowania stanu, kiedy to dokonuje się niewielu wyborów lub nie dokonuje się ich wcale.
Wydajne aplikacje w pamięci Direct Query umożliwia szybkie i łatwe wyodrębnianie wycinków danych do aparatu Qlik Cloud z filtrowaniem stosowanym we wszystkich odnośnych tabelach. Więcej informacji zawiera temat Eksportowanie ustawień aplikacji Direct Query do aplikacji-szablonu.
Direct Query do zapisu zwrotnego Gdy zapisywanie zwrotne oparte na Qlik Application Automation zostało skonfigurowane do modyfikacji danych z podstawowej bazy danych, Direct Query może bezpośrednio wyświetlać wyniki zmodyfikowanej bazy danych. Ta sama funkcjonalność w aplikacji w pamięci wymagałaby od użytkownika ponownego zaimportowania zmodyfikowanych tabel.
Eksplorowanie nowych baz danych i tabel Direct Query może służyć do eksploracji nowych lub nieznanych baz danych i tabel. Dzięki temu użytkownik może podjąć świadomą decyzję, czy dane trzeba zaimportować z podstawowego źródła danych.

Kursy

Aby skorzystać z kursu obsługi aplikacji Qlik Sense, zobacz Kurs — podstawy.

Aby skorzystać z kursu dotyczącego Direct Query, zobacz:

InformacjaFunkcjonalność Direct Query w Qlik Cloud różni się od instrukcji Direct Query w QlikView. Więcej informacji zawiera temat Direct Query.

Obsługiwane funkcje

Aplikacje Direct Query mają inne funkcje niż aplikacje w pamięci.

Direct Query obsługuje następujące funkcje:

 • Typy połączeń do danych:

  InformacjaNie można korzystać z połączeń danych Brama danych Qlik — dostęp bezpośredni w Direct Query.
  • Amazon Redshift

  • Azure SQL

  • Azure Synapse Analytics

  • Databricks

  • Google BigQuery

  • Microsoft SQL Server

  • PostgreSQL

  • Snowflake

  • InformacjaW połączeniach danych obsługiwany jest podzbiór funkcji skalarnych.
 • Emulacja analizy danych w pamięci:

  • Podzbiór analizy zbiorów.

  • Wykresy wielotabelowe związane z dowolnymi złożonymi modelami. Nadal obowiązują wymagania dotyczące modelu dla aplikacji w pamięci. Na przykład nie są dozwolone pętle asocjacji między tabelami.

  • Podstawowe typy agregacji:

   • Suma

   • Łącznie

   • Min.

   • Maks.

   • Śr.

   • Tylko

  • Obliczenia przed i po agregacji w oparciu o zestaw funkcji i operacji dostarczany przez bazową bazę danych.

 • Typy relacji tabeli:

  • Sprzężenie wewnętrzne

  • Pełne sprzężenie zewnętrzne

 • Modelowanie iteracyjne i tworzenie pulpitów nawigacyjnych.

 • Funkcje wizualizacji:

  • Wykresy standardowe:

   • Wykres słupkowy

   • Wykres pociskowy

   • Przycisk

   • Wykres kombi

   • Kontener

   • Panel filtrowania

   • Miernik

   • Wskaźnik KPI

   • Wykres liniowy

   • Mapa

   • Wykres Mekko

   • Wykres kołowy

   • Wykres punktowy

   • Tabela

   • Tekst i grafika

   • Wykres kaskadowy

  • Pakiet Dashboard:

   • Odtwarzacz wideo

   • Wprowadzanie zmiennych

  • Pakiet Visualization

   • Lejkowy

   • Wielokrotny wskaźnik KPI

   • Radarowy

   • Chmura słów Sankeya

 • Podzbiór możliwości wyszukiwania w polach:

  • Szukany ciąg bez symboli specjalnych (na przykład „*” i „?” w przypadku wyszukiwania wzorców lub „=” w przypadku wyszukiwania opartego na wyrażeniach) jest interpretowany jako wyszukiwanie prefiksu w całej wartości ciągu.

  • Symbole i możliwości wyszukiwania wzorców:

   • „*” — 0 lub więcej dowolnych symboli

   • „?” — dowolny pojedynczy symbol

  • Wyszukiwanie oparte na zakresie (przy użyciu „>”, „<”, „> =”, „<=”):

   • W przypadku wartości liczbowych granica dolna i górna jest wykrywana na podstawie wartości liczbowej. Na przykład >10<100 jest równoważne <100>10. Obie wartości są interpretowane jako [SzukanePole] > 10 ORAZ [SzukanePole] < 100.

   • W przypadku innych typów danych dolne i górne granice są wykrywane według ich kolejności w warunku wyszukiwania. Na przykład >Wartość1<Wartość2 nie jest tym samym co <Wartość2>Wartość1. W drugim przypadku zakłada się, że Wartość2 odpowiada dolnej granicy i zostanie zinterpretowana jako [SzukanePole] < Wartość2 LUB [SzukanePole] > Wartość1.

  • Wyszukiwanie oparte na wyrażeniach, przy założeniu, że wyrażenie spełnia ograniczenia Direct Query.

  InformacjaPełną listę funkcji wyszukiwania w pamięci można znaleźć w temacie Wyszukiwanie w obrębie selekcji lub wizualizacji.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!