Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inweektodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części tygodnia zawierającego wartość base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.

Składnia:  

InWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Informacja

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Diagram funkcji inweektodate

Przykładowy diagram zakresu dat, w którym funkcja inweektodate zwróci wartość TRUE.

Funkcja inweektodate() używa parametru base_date do identyfikacji maksymalnej daty granicznej segmentu tygodnia, a także odpowiadającej mu daty początku tygodnia, która jest oparta na zmiennej systemowej FirstWeekDay (lub parametrze first_week_day zdefiniowanym przez użytkownika). Kiedy segment tygodnia zostanie zdefiniowany, funkcja zwraca wyniki logiczne podczas porównywania określonych wartości dat z tym segmentem.

Kiedy używać

Funkcja inweektodate() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w wyrażeniu if. Spowoduje to zwrócenie agregacji lub obliczenia w zależności od tego, czy oceniana data nastąpiła w danym tygodniu do określonej daty włącznie.

Na przykład funkcja inweektodate() może służyć do obliczania wszystkich sprzedaży dokonanych w określonym tygodniu do określonej daty.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny tygodnia.
period_no Tydzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają tygodnie poprzednie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Domyślnie pierwszym dniem tygodnia jest niedziela (zgodnie ze zmienną systemową FirstWeekDay), począwszy od północy między sobotą a niedzielą. Parametr first_week_day zastępuje zmienną FirstWeekDay. Aby wskazać, że tydzień zaczyna się innego dnia, należy określić flagę w zakresie od 0 do 6.

W przypadku tygodnia rozpoczynającego się w poniedziałek i kończącego w niedzielę użyj flagi 0 dla poniedziałku, 1 dla wtorku, 2 dla środy, 3 dla czwartku, 4 dla piątku, 5 dla soboty i 6 dla niedzieli.

 

Przykłady funkcji
Przykład Interakcja
inweektodate('01/12/2006', '01/12/2006', 0) Zwraca wartość TRUE.
inweektodate('01/12/2006', '01/11/2006', 0) Zwraca wartość FALSE.
inweektodate('01/12/2006', '01/18/2006', -1) Zwraca wartość FALSE.
Ponieważ period_no określono jako -1, dlatego data obowiązywania, względem której mierzy się timestamp, jest równa 01/11/2006.
inweektodate('01/11/2006', '01/12/2006', 0, 3 ) Zwraca FALSE, ponieważ wartość first_week_day określono jako 3 (czwartek), przez co 01/12/2006 staje się pierwszym dniem tygodnia następującego po tygodniu zawierającym 01/12/2006.

W pracy z tą funkcją mogą Ci pomóc poniższe tematy:

Tematy pokrewne
Temat Flaga domyślna / Wartość Opis
FirstWeekDay 6 / niedziela Definiuje dzień rozpoczęcia każdego tygodnia.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!