Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

daystart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla pierwszej milisekundy dnia zawartego w argumencie time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

DayStart(time[, [period_no[, day_start]])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
time Znacznik czasu do oceny.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość time. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start Aby określić, że dni nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci części dnia w parametrze day_start. Na przykład 0,125 oznacza godzinę trzecią rano.

Innymi słowy, aby utworzyć przesunięcie, podziel godzinę rozpoczęcia przez 24 godziny. Na przykład, jeśli dzień ma się zaczynać o godzinie 7:00, użyj ułamka 7/24.

Kiedy używać

Funkcja daystart() jest zwykle używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka dnia, który upłynął do tej pory. Za jej pomocą można na przykład obliczyć łączną kwotę zarobioną przez pracowników do tej pory w ciągu dnia.

W tych przykładach jest używany format znacznika czasu 'M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT'. Format znacznika czasu jest określony w instrukcji SET TimeStamp u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby dostosować go do konkretnych potrzeb.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
daystart('01/25/2013 4:45:00 PM') Zwraca wartość 1/25/2013 12:00:00 AM.
daystart('1/25/2013 4:45:00 PM', -1) Zwraca wartość 1/24/2013 12:00:00 AM.
daystart('1/25/2013 16:45:00',0,0.5 ) Zwraca wartość 1/25/2013 12:00:00 PM.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 – prosty przykład

Przykład 2 - period_no

Przykład 3 – day_start

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!