Przeskocz do zawartości głównej

daystart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla pierwszej milisekundy dnia zawartego w argumencie time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

DayStart(time[, [period_no[, day_start]])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
time Znacznik czasu do oceny.
period_no Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość time. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start Aby określić dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci części dnia w parametrze day_start. Na przykład 0,125 oznacza godzinę trzecią rano.