Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Dostarczanie danych i informacji o pochodzeniu danych do analityki

Qlik udostępnia również opcje ładowania danych pochodzenia i lokalnych do dzierżawy Qlik Cloud.

Przesyłanie danych lokalnych

Qlik DataTransfer to narzędzie do obsługi działów firmowych, które umożliwia przesyłanie danych ze źródeł lokalnych do Qlik Sense SaaS. Można ręcznie przesyłać pliki lub planować aktualizacje danych. Obsługiwane są następujące źródła danych:

  • Powiązania danych z QlikView lub wdrożenia Qlik Sense Enterprise on Windows.

  • Aplikacje Qlik Sense i QlikView

  • Pliki danych z folderów lokalnych lub udostępnionych folderów sieciowych.

Przekazywanie danych lokalnych za pomocą Qlik DataTransfer

Pozyskiwanie informacji o pochodzeniu danych

Integracja danych Qlik Cloud to usługa w skali przedsiębiorstwa, która automatycznie i nieprzerwanie przesyła dane z systemów lokalnych i chmurowych źródeł danych do Qlik Cloud lub miejsc docelowych w chmurze.

Obsługiwane źródła danych obejmują:

  • Relacyjne bazy danych, takie jak Microsoft SQL Server, Oracle i IBM DB2.

  • Aplikacje korporacyjne, takie jak SAP ECC.

  • Hurtownie danych w chmurze, takie jak Snowflake, Microsoft Azure Synapse i Amazon Redshift.

  • Systemy CRM, takie jak Salesforce, SugarCRM i Microsoft Dynamics CRM.

  • Internetowe źródła danych, takie jak Google Analytics, JIRA i Slack.

Pozyskiwanie informacji o pochodzeniu danych za pomocą Qlik Lineage Connectors