Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów

Qlik Sense korzysta ze skryptu ładowania danych, który jest zarządzany za pomocą narzędzia Edytor ładowania danych, aby łączyć i pobierać dane z różnych źródeł danych. Źródłem danych może być plik danych — na przykład plik programu Excel lub plik o rozszerzeniu .csv. Źródłem danych może być również baza danych — na przykład baza danych Google BigQuery lub Salesforce.

Dane można również ładować za pomocą Menedżera danych, ale gdy wymagane jest tworzenie, edytowanie i uruchamianie skryptu ładowania danych, wówczas należy używać edytora ładowania danych.

W skrypcie określone są ładowane pola i tabele. Skrypty są często używane do określenia danych, które mają zostać załadowane z dostępnych źródeł danych. Ponadto można manipulować strukturą danych, używając instrukcji skryptu.

Podczas ładowania danych Qlik Sense identyfikuje wspólne pola z różnych tabel (pola klucza) w celu skojarzenia danych. Wynikowa struktura danych w aplikacji może być monitorowana za pomocą przeglądarki modelu danych. Strukturę danych można zmieniać, odpowiednio zmieniając nazwy pól w celu tworzenia różnych skojarzeń między tabelami.

Dane załadowane do Qlik Sense są przechowywane w aplikacji.

Analizy w Qlik Sense są zawsze wykonywane, gdy aplikacja nie ma połączenia ze źródłami danych. Dlatego w celu odświeżenia danych wymagane jest uruchomienie skryptu celem przeładowania danych.

Za pomocą skryptów można także tworzyć źródła danych. Skrypty używają skryptu ładowania do ładowania, transformacji i przekształcania danych eksportowania jako źródła danych. Skrypty są dodawane z huba Analityka Qlik Cloud. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Używanie funkcji Edytor skryptów.

Wspólne bloki skryptu ładowania do użycia w różnych aplikacjach i skryptach można tworzyć, używając plików skryptu QlikView (QVS). Więcej informacji zawiera temat Tworzenie skryptu ładowania wielokrotnego użytku przy użyciu plików QVS.

W przestrzeniach udostępnionych nad skryptem ładowania w aplikacjach lub skryptach może współpracować wielu użytkowników. Więcej informacji zawiera temat Wspólne opracowywanie skryptów ładowania danych w przestrzeniach udostępnionych.

Interakcje między Menedżerem danych a skryptem ładowania danych

W przypadku dodawania tabel danych w Menedżerze danych generowany jest kod skryptu ładowania danych. Kod skryptu można wyświetlić w sekcji wygenerowanej automatycznie w edytorze ładowania danych. Ponadto można odblokować i edytować wygenerowany kod skryptu. W takim przypadku tabele danych nie mogą być już zarządzane w Menedżerze danych.

Domyślnie tabele danych zdefiniowane w skrypcie ładowania nie są zarządzane w Menedżerze danych. Oznacza to, że można wyświetlać te tabele w ramach przeglądu danych, ale nie można ich usuwać ani edytować w Menedżerze danych, a rekomendacje dotyczące asocjacji nie są dostępne dla tabeli ładowanych za pomocą skryptu. Nawet jeśli zsynchronizujesz swoje tabele skryptowe za pomocą Menedżera danych, Twoje tabele skryptowe nadal będą dodawane jako zarządzane tabele skryptowe do Menedżera danych.

Ostrzeżenie

Po zsynchronizowaniu tabel nie należy wprowadzać zmian w edytorze ładowania danych, gdy Menedżer danych jest otwarty na innej karcie.

Więcej informacji o tabelach synchronizowanych zawiera temat Synchronizowanie tabel skryptowych w Menedżerze danych.

W razie potrzeby można dodawać sekcje skryptu i tworzyć nowy kod, który rozszerza i obsługuje model danych utworzony w Menedżerze danych, ale istnieją pewne obszary, w przypadku których należy zachować ostrożność. Utworzony kod skryptu może zakłócać działanie modelu danych utworzonego w Menedżerze danych i być przyczyną problemów w pewnych przypadkach — na przykład:

  • zmiana nazwy lub upuszczanie tabel dodanych w skrypcie za pomocą Menedżera danych;
  • upuszczanie pól z tabel dodanych za pomocą Menedżera danych;
  • konkatenacja między tabelami dodanymi za pomocą Menedżera danych i tabel załadowanych w skrypcie;
  • korzystanie z instrukcji Qualify z polami i tabelami dodanymi za pomocą Menedżera danych;
  • ładowanie tabel dodanych za pomocą Menedżera danych w ramach klauzuli Resident w skrypcie;
  • dodawanie kodu skryptu po wygenerowanej sekcji kodu. Zmiany wynikające z tej operacji w modelu danych nie są odzwierciedlane w Menedżerze danych.

W Historii zapisywane są tylko skrypty utworzone w programie Edytor ładowania danych. Nie obejmuje ona automatycznie generowanych sekcji skryptów utworzonych przez Menedżer danych. Jeżeli na przykład przywrócisz skrypt ładowania, który zawiera automatycznie wygenerowane skrypty w zablokowanej sekcji, skrypt poza automatycznie wygenerowanymi sekcjami zostanie przywrócony do starej wersji, podczas gdy skrypt wewnątrz automatycznie wygenerowanych sekcji pozostanie taki sam.

Nie zaleca się wspólnego opracowywania modeli danych aplikacji przy użyciu funkcji Menedżer danych. Więcej informacji zawiera temat Wspólne opracowywanie i Menedżer danych.

Więcej informacji o skrypcie ładowania danych zawiera temat Edycja skryptów ładowania.

Ładowanie i transformacja danych z huba Analityka Qlik Cloud

Dane można ładować i poddawać transformacjom przy użyciu skryptów w hubie. Skrypty w hubie są aplikacjami służącymi do ładowania, transformacji i eksportowania danych przy użyciu tego samego języka skryptowego co w przypadku aplikacji analitycznych. Skrypty umożliwiają ładowanie i transformację danych bez analityki.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Używanie funkcji Edytor skryptów.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!