Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

weekend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia tygodnia kalendarzowego, który zawiera wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

WeekEnd(timestamp [, period_no [, first_week_day ]])

Typ zwracanych danych: dual

Funkcja weekend() określa, w którym tygodniu wypada data. Następnie zwraca znacznik czasu w formacie daty dla ostatniej milisekundy tego tygodnia. Pierwszy dzień tygodnia jest określany przez zmienną systemową FirstWeekDay. Można ją jednak zastąpić argumentem first_week_day funkcji weekend().

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru shift oznaczają poprzednie tygodnie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

Możliwe wartości argumentu first_week_day to poniedziałek — 0, wtorek — 1, środa — 2, czwartek — 3, piątek — 4, sobota — 5 oraz niedziela — 6.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz FirstWeekDay

Kiedy używać

Funkcja weekend() jest używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, aby w obliczeniach użyto liczby pozostałych dni tygodnia dla określonej daty. Na przykład, można jej użyć, jeśli użytkownik chce obliczyć sumę odsetek, które nie zostały jeszcze naliczone w ciągu tygodnia.

W poniższych przykładach zakłada się:

SET FirstWeekDay=0;

 

Przykład Wynik
weekend('01/10/2013') Zwraca wartość 01/12/2013 23:59:59.
weekend('01/10/2013', -1) Zwraca wartość 01/05/2013 23:59:59..
weekend('01/10/2013', 0, 1) Zwraca wartość 01/14/2013 23:59:59.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady:  

Jeśli chcesz używać ustawień ISO dla tygodni i numerów tygodni, w skrypcie muszą się znajdować następujące elementy:

Set DateFormat ='YYYY-MM-DD'; Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day Set BrokenWeeks =0; //(use unbroken weeks) Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1

Jeśli chcesz używać ustawień amerykańskich, w skrypcie muszą się znajdować następujące elementy:

Set DateFormat ='M/D/YYYY'; Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day Set BrokenWeeks =1; //(use broken weeks) Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1

Powyższe przykłady dają następujące wyniki z funkcji weekend():

Przykład funkcji Weekend
Data Koniec tygodnia według ISO Koniec tygodnia w USA
Sat 2020 Dec 26 2020-12-27 12/26/2020
Sun 2020 Dec 27 2020-12-27 1/2/2021
Mon 2020 Dec 28 2021-01-03 1/2/2021
Tue 2020 Dec 29 2021-01-03 1/2/2021
Wed 2020 Dec 30 2021-01-03 1/2/2021
Thu 2020 Dec 31 2021-01-03 1/2/2021
Fri 2021 Jan 1 2021-01-03 1/2/2021
Sat 2021 Jan 2 2021-01-03 1/2/2021
Sun 2021 Jan 3 2021-01-03 1/9/2021
Mon 2021 Jan 4 2021-01-10 1/9/2021
Tue 2021 Jan 5 2021-01-10 1/9/2021
InformacjaTygodnie kończą się w niedziele w kolumnie ISO, a w soboty w kolumnie US.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!