Przeskocz do zawartości głównej

inmonths — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja wyszukuje, czy znacznik czasu przypada w tym samym miesiącu, okresie dwumiesięcznym, kwartale, jednej trzeciej roku lub półroczu co data podstawowa. Można także wyszukać, czy znacznik czasu przypada w okresie poprzednim lub następnym.

Składnia:  

InMonths(n_months, timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Period Number of months
month 1
bi-month 2
quarter 3
tertial 4
half-year 6

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
n_months

Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).

timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny okresu.
period_no

Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości dodatnie — okresy następne.

first_month_of_year

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Month Value
February 2
March 3
April 4
May 5
June 6
July 7
August 8
September 9
October 10
November 11
December 12