Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

week — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą numer tygodnia odpowiadający wprowadzonej dacie.

Składnia:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

Typ zwracanych danych: integer

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data lub znacznik czasu do oszacowania.
first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

Możliwe wartości first_week_day to poniedziałek — 0, wtorek — 1, środa — 2, czwartek — 3, piątek — 4, sobota — 5 oraz niedziela — 6.

Aby uzyskać więcej informacji o zmiennej systemowej, zobacz FirstWeekDay.

broken_weeks

Jeśli wartość broken_weeks nie zostanie określona, wówczas wartość zmiennej BrokenWeeks zostanie zastosowana w celu zdefiniowania, czy tygodnie są dzielone, czy nie.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz BrokenWeeks

reference_day

Jeśli wartość reference_day nie zostanie określona, wówczas w celu zdefiniowania dnia w styczniu, który zostanie ustawiony jako dzień odniesienia do zdefiniowania tygodnia 1, zostanie użyta wartość zmiennej ReferenceDay. Domyślnie w funkcjach programu Qlik Sense za dzień odniesienia uznaje się 4. Oznacza to, że pierwszy tydzień musi zawierać datę 4 stycznia lub, ujmując rzecz inaczej, pierwszy tydzień musi zawsze zawierać co najmniej 4 dni w styczniu.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz ReferenceDay

Funkcja week() określa, w którym tygodniu przypada data, i zwraca numer tygodnia.

 W Qlik Sense ustawienia regionalne są pobierane podczas tworzenia aplikacji, a odpowiednie ustawienia są przechowywane w skrypcie jako zmienne środowiskowe. Służą one do określenia numeru tygodnia.

Oznacza to, że większość europejskich twórców aplikacji ma następujące zmienne środowiskowe, zgodne z definicją ISO 8601:

Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day Set BrokenWeeks =0; // Use unbroken weeks Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1

Deweloper aplikacji z Ameryki Północnej często ma następujące zmienne środowiskowe:

Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day Set BrokenWeeks =1; // Use broken weeks Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1

Pierwszy dzień tygodnia jest określany przez zmienną systemową FirstWeekDay. Możesz również zmienić pierwszy dzień tygodnia, używając argumentu first_week_day w funkcji week().

Jeżeli aplikacja używa podzielonych tygodni, numerowanie tygodni zaczyna się 1 stycznia i kończy w dniu poprzedzającym zmienną systemową FirstWeekDay, niezależnie od liczby dni.

Jeśli Twoja aplikacja korzysta z niepodzielonych tygodni, tydzień 1 może rozpocząć się w poprzednim roku lub w pierwszych dniach stycznia. Zależy to od sposobu używania zmiennych systemowych FirstWeekDay i ReferenceDay.

Kiedy używać

Funkcja The week() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według tygodni. Można jej na przykład użyć, aby wyświetlić całkowitą sprzedaż produktów w ujęciu tygodniowym. Funkcja week() jest wybierana zamiast funkcji weekname(), gdy użytkownik nie chce, aby w obliczeniach były wykorzystywane zmienne systemowe aplikacji BrokenWeeks, FirstWeekDay lub ReferenceDay.

Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć całkowitą sprzedaż produktów w tygodniu.

Jeśli aplikacja używa niepodzielonych tygodni, tydzień 1 może zawierać daty z grudnia poprzedniego roku lub wykluczać daty ze stycznia bieżącego roku. Jeśli aplikacja używa podzielonych tygodni, tydzień 1 może zawierać mniej niż siedem dni.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

W poniższych przykładach zakłada się

Set DateFormat= 'MM/DD/YYYY'; Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4;
Przykłady funkcji
Przykład Wynik

week('12/28/2021')

Zwraca 52.

week(44614) Zwraca 8, ponieważ jest to numer seryjny dla 02/22/2022.
week('01/03/2021') Zwraca 53.
week('01/03/2021',6) Zwraca wartość 1.

Przykład 1 – Domyślne zmienne systemowe

Przykład 2 — first_week_day

Przykład 3 – unbroken_weeks

Przykład 4 – reference_day

Przykład 5 – Przykład z użyciem obiektu wykresu

Przykład 6 – Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!