Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Pierwsze kroki z ładowaniem danych

Analityka Qlik Cloud oferuje różne sposoby ładowania i przekształcania danych do użytku w aplikacjach Qlik Sense.

Najlepsza metoda dodawania danych do Qlik Cloud i ładowania ich do aplikacji zależy od ich typu.

W tym temacie przedstawiono kilka przepływów pracy związanych z różnymi typami danych.

 • Istniejące źródła danych

 • Nowe pliki danych

 • Nowe źródła internetowe, chmurowe i bazodanowe

 • Nowe dane wprowadzone ręcznie

Istniejące źródła danych

Możesz mieć dostęp do istniejących źródeł danych w Qlik Cloud. Być może te źródła zostały już przez Ciebie dodane lub udostępnione Ci przez inne osoby.

Jeśli używasz istniejącego zestawu danych, takiego jak plik QVD lub XLSX, najlepszym narzędziem do ładowania danych do aplikacji jest katalog danych.

Jeśli korzystasz z istniejącego połączenia, możesz dodać dane za pomocą narzędzi Menedżer danych lub Edytor ładowania danych. Menedżer danych oferuje instrukcje dodawania danych. Edytor ładowania danych umożliwia ładowanie danych przy użyciu skryptu.

Nowe pliki danych

Jeśli masz przechowywane lokalnie pliki danych, których chcesz używać z aplikacjami analitycznymi, musisz dodać je do Qlik Cloud.

Jeśli zestaw danych prawdopodobnie nie będzie wymagał regularnych aktualizacji, możesz przesłać zestaw danych ręcznie. Po przesłaniu możesz użyć katalogu danych, aby dodać dane do swojej aplikacji.

Jeśli lokalny zestaw danych jest często aktualizowany, możesz użyć Qlik DataTransfer do automatycznego przenoszenia zestawu danych do Qlik Cloud w miarę jego aktualizowania.

Nowe źródła internetowe, chmurowe i bazodanowe

Jeśli masz dane przechowywane w Internecie, w chmurze lub w bazach danych, możesz zapewnić dostęp do danych w Qlik Cloud za pomocą łącznika. Qlik Sense oferuje różne łączniki.

Po dodaniu połączeń do Qlik Cloud możesz skorzystać z dwóch opcji:

 • Z połączenia można utworzyć zestaw danych. Spowoduje to utworzenie pliku danych w Qlik Cloud, do którego są ładowane dane z połączenia. Dzięki temu ładowanie danych ze źródeł danych połączeń jest szybsze.

 • Możesz ładować dane bezpośrednio z połączenia w swojej aplikacji.

Z danych, do których uzyskuje się dostęp przy użyciu połączeń, można tworzyć zestawy danych.

Możesz dodać połączenie do źródła danych w Qlik Cloud, a następnie bezpośrednio ładować dane przez to połączenie.

Nowe dane wprowadzone ręcznie

Możesz ręcznie wprowadzić dane w narzędzu Menedżer danych. Jest to przydatne, jeśli masz źródło danych, z którego chcesz edytować jakąś wartość w Qlik Sense, lub jeśli masz dane w tabeli w pliku PDF lub innym źródle, z którego Qlik Sense nie może importować danych.

Przygotowywanie danych dla innych aplikacji

Możesz używać skryptów do ładowania, transformacji i eksportowania danych do wykorzystania w aplikacjach. Skrypty przydają się, gdy trzeba przekształcić dane, ale nie chcesz tworzyć pełnej aplikacji analitycznej.

 1. Utwórz skrypt w hubie.

  Tworzenie skryptów

 2. Dodaj źródła danych do skryptu. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 3. Edytuj i przekształć dane dodane do skryptów.

  Edycja skryptów ładowania

  Poznawanie składni i struktur danych w skryptach

  Omówienie składni skryptów

 4. Opcjonalnie, jeśli ładowane dane zawierają dane geograficzne, użyj GeoOperations do wykonywania obliczeń i funkcji geograficznych.

 5. Źródła do analityki w Qlik GeoOperations

 6. Opcjonalnie wyświetl podgląd danych i rozwiąż ewentualne problemy.

  Podgląd danych w skryptach ładowania

 7. Załaduj i wyeksportuj swoje dane.

  Uruchamianie skryptów ładowania w celu eksportowania danych w skryptach

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!