Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje skryptów i wykresów

Dane można przekształcać i agregować przy użyciu funkcji w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu.

Wiele funkcji można stosować w ten sam sposób zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu, ale istnieje kilka wyjątków:

  • Niektóre funkcje można stosować tylko w skryptach ładowania danych; są one oznaczone jako funkcje skryptu.
  • Niektóre funkcje można stosować tylko w wyrażeniach wykresu; są one oznaczone jako funkcje wykresu.
  • Niektóre funkcje można stosować w skryptach ładowania danych i wyrażeniach wykresu, ale z różnicami w parametrach i zastosowaniach. Są one opisane w oddzielnych tematach oznaczonych jako funkcja skryptu lub funkcja wykresu.