Przeskocz do zawartości głównej

inday — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli znacznik czasu timestamp należy do dnia zawierającego wartość base_timestamp.

Składnia:  

InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Schemat funkcji inday

Diagram pokazujący sposób użycia funkcji inday do identyfikowania segmentu czasu i zwracania wyników logicznych na podstawie tego segmentu.

Funkcja inday() używa argumentu base_timestamp do określenia, w którym dniu przypada znacznik czasu. Godzina rozpoczęcia dnia to domyślnie północ, ale możesz zmienić godzinę rozpoczęcia dnia, używając argumentu day_start funkcji inday(). Po zdefiniowaniu tego dnia funkcja będzie zwracać wyniki logiczne podczas porównywania określonych wartości znaczników czasu z tym dniem.

Funkcja inday() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. Zwraca to agregację lub obliczenia zależne od tego, czy oceniana data nastąpiła w dniu danego znacznika czasu.

Na przykład funkcja inday() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w danym dniu.

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data i godzina, która ma być porównana z wartością base_timestamp.
base_timestamp Data i godzina używane do oceny znacznika czasu.
period_no Dzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza dzień zawierający wartość base_timestamp. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start Jeśli wymagane jest korzystanie z dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci ułamka dnia w parametrze day_start, np. 0,125 będzie oznaczać godzinę trzecią rano.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacji zależą od kombinacji takich czynników jak ustawienia dostawcy tożsamości, ustawienia systemowe czy ustawienia przeglądarki. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0) Zwraca prawdę
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/13/2006 12:00:00 AM', 0) Zwraca fałsz
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1) Zwraca fałsz
inday ('01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1) Zwraca prawdę
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5) Zwraca fałsz
inday ('01/12/2006 11:23:00 AM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5) Zwraca prawdę

Przykład 1 – instrukcja ładowania (skrypt)

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 – day_start

Przykład 4 – obiekt wykresu

Przykład 5 — scenariusz