Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inday — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli znacznik czasu timestamp należy do dnia zawierającego wartość base_timestamp.

Składnia:  

InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Schemat funkcji inday

Diagram pokazujący sposób użycia funkcji inday do identyfikowania segmentu czasu i zwracania wyników logicznych na podstawie tego segmentu.

Funkcja inday() używa argumentu base_timestamp do określenia, w którym dniu przypada znacznik czasu. Godzina rozpoczęcia dnia to domyślnie północ, ale możesz zmienić godzinę rozpoczęcia dnia, używając argumentu day_start funkcji inday(). Po zdefiniowaniu tego dnia funkcja będzie zwracać wyniki logiczne podczas porównywania określonych wartości znaczników czasu z tym dniem.

Funkcja inday() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. Zwraca to agregację lub obliczenia zależnie od tego, czy oceniana data nastąpiła w dniu danego znacznika czasu.

Na przykład funkcja inday() może służyć do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego w danym dniu.

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data i godzina, która ma być porównana z wartością base_timestamp.
base_timestamp Data i godzina używane do oceny znacznika czasu.
period_no Dzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza dzień zawierający wartość base_timestamp. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start Jeśli wymagane jest korzystanie z dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci ułamka dnia w parametrze day_start, np. 0,125 będzie oznaczać godzinę trzecią rano.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0) Zwraca prawdę
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/13/2006 12:00:00 AM', 0) Zwraca fałsz
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1) Zwraca fałsz
inday ('01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1) Zwraca prawdę
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5) Zwraca fałsz
inday ('01/12/2006 11:23:00 AM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5) Zwraca prawdę

Przykład 1 – instrukcja ładowania (skrypt)

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 – day_start

Przykład 4 – obiekt wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!