Przeskocz do zawartości głównej

Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji

Domyślnie tworzone aplikacje będą korzystać z ustawień regionalnych określonych w profilu użytkownika w Ustawieniach i zarządzaniu. Możesz je edytować lub zmienić w skrypcie ładowania swojej aplikacji.

Wszystkie nowe aplikacje posiadają w skrypcie ładującym sekcję o nazwie Main. Main zawiera funkcje SET ze zmiennymi do ustawień regionalnych. Ustawiają one formatowanie wartości pieniężnych, dat i miejsc dziesiętnych, a także lokalizację nazw dni i miesięcy na podstawie ustawień regionalnych w Twoim profilu. Więcej informacji o ustawianiu preferencji regionalnych zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji.

Main, ze zmiennymi ustawień regionalnych

The automatically generated Main section of Data load editor, with regional settings

Możesz modyfikować te wartości zmiennych w Edytor ładowania danych, aby zmienić ustawienia regionalne aplikacji.

Dostępne są następujące zmienne formatujące liczby:

 • ThousandSep: Określa to separator używany dla tysięcy. Więcej informacji zawiera temat ThousandSep.

 • DecimalSep: Określa to znaki interpunkcyjne używane do oznaczania miejsc dziesiętnych. Więcej informacji zawiera temat DecimalSep.

 • NumericalAbbreviation: Definiuje to skróty numeryczne dla dużych i małych liczb. Więcej informacji zawiera temat NumericalAbbreviation.

Dostępne są następujące zmienne formatujące walutę:

 • MoneyThousandSep : Określa to separator używany dla tysięcy. Więcej informacji zawiera temat MoneyThousandSep.

 • MoneyDecimalSep ; Określa to znaki interpunkcyjne używane do oznaczania miejsc dziesiętnych w walucie. Więcej informacji zawiera temat MoneyDecimalSep.

 • MoneyFormat: określa symbol i format waluty. Więcej informacji zawiera temat MoneyFormat.

Dostępne są następujące zmienne formatujące czas:

 • TimeFormat: Określa format czasu dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz TimeFormat

 • DateFormat:  Określa format daty dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz DateFormat.

 • TimestampFormat: Określa format daty dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz TimestampFormat

 • FirstWeekDay: Określa, który dzień powinien być zdefiniowany jako pierwszy dzień tygodnia. Więcej informacji zawiera temat FirstWeekDay.

 • BrokenWeeks: Określa to, czy tygodnie są podzielone na lata czy nie. Więcej informacji zawiera temat BrokenWeeks.

 • ReferenceDay: Określa, który dzień w styczniu ma zostać ustawiony jako dzień referencyjny w celu określenia tygodnia nr 1. Więcej informacji zawiera temat ReferenceDay.

 • FirstMonthOfYear: Określa, który miesiąc ma być użyty jako pierwszy miesiąc roku. Więcej informacji zawiera temat FirstMonthOfYear.

 • MonthNames: Określa skrócone formy nazw miesięcy używane w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz MonthNames.

 • LongMonthNames: Określa długą formę nazw miesięcy używanych w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz LongMonthNames.

 • DayNames: Określa skrócone formy nazw dni tygodnia używanych w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz DayNames .

 • LongDayNames: Określa długą formę nazw dni tygodnia używanych w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz LongDayNames .

Następująca zmienna jest dostępna dla porządku sortowania i dopasowania wyszukiwania:

 • CollationLocale: Określa, jakie ustawienia regionalne mają być użyte na potrzeby porządku sortowania i dopasowywana wyszukiwania. Wartość jest nazwą kulturową ustawienia regionalnego, na przykład „en-US”.