Przeskocz do zawartości głównej

Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji

Domyślnie tworzone aplikacje będą korzystać z ustawień regionalnych określonych w profilu użytkownika w Ustawieniach i zarządzaniu. Możesz je edytować lub zmienić w skrypcie ładowania swojej aplikacji.

Wszystkie nowe aplikacje posiadają w skrypcie ładującym sekcję o nazwie Main. Main zawiera funkcje SET ze zmiennymi do ustawień regionalnych. Ustawiają one formatowanie wartości pieniężnych, dat i miejsc dziesiętnych, a także lokalizację nazw dni i miesięcy na podstawie ustawień regionalnych w Twoim profilu. Więcej informacji o ustawianiu preferencji regionalnych zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Main, ze zmiennymi ustawień regionalnych

Automatycznie generowana sekcja główna Edytora ładowania danych z ustawieniami regionalnymi

Możesz modyfikować te wartości zmiennych w Edytor ładowania danych, aby zmienić ustawienia regionalne aplikacji.

Dostępne są następujące zmienne formatujące liczby:

 • ThousandSep: Określa to separator używany dla tysięcy. Więcej informacji zawiera temat ThousandSep.

 • DecimalSep: Określa to znaki interpunkcyjne używane do oznaczania miejsc dziesiętnych. Więcej informacji zawiera temat DecimalSep.

 • NumericalAbbreviation: Definiuje to skróty numeryczne dla dużych i małych liczb. Więcej informacji zawiera temat NumericalAbbreviation.

Dostępne są następujące zmienne formatujące walutę:

 • MoneyThousandSep : Określa to separator używany dla tysięcy. Więcej informacji zawiera temat MoneyThousandSep.

 • MoneyDecimalSep ; Określa to znaki interpunkcyjne używane do oznaczania miejsc dziesiętnych w walucie. Więcej informacji zawiera temat MoneyDecimalSep.

 • MoneyFormat: określa symbol i format waluty. Więcej informacji zawiera temat MoneyFormat.

Dostępne są następujące zmienne formatujące czas:

 • TimeFormat: Określa format czasu dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz TimeFormat

 • DateFormat:  Określa format daty dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz DateFormat.

 • TimestampFormat: Określa format daty dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz TimestampFormat

 • FirstWeekDay: Określa, który dzień powinien być zdefiniowany jako pierwszy dzień tygodnia. Więcej informacji zawiera temat FirstWeekDay.

 • BrokenWeeks: Określa to, czy tygodnie są podzielone na lata czy nie. Więcej informacji zawiera temat BrokenWeeks.

 • ReferenceDay: Określa, który dzień w styczniu ma zostać ustawiony jako dzień referencyjny w celu określenia tygodnia nr 1. Więcej informacji zawiera temat ReferenceDay.

 • FirstMonthOfYear: Określa, który miesiąc ma być użyty jako pierwszy miesiąc roku. Więcej informacji zawiera temat FirstMonthOfYear.

 • MonthNames: Określa skrócone formy nazw miesięcy używane w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz MonthNames.

 • LongMonthNames: Określa długą formę nazw miesięcy używanych w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz LongMonthNames.

 • DayNames: Określa skrócone formy nazw dni tygodnia używanych w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz DayNames .

 • LongDayNames: Określa długą formę nazw dni tygodnia używanych w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz LongDayNames .

Następująca zmienna jest dostępna dla porządku sortowania i dopasowania wyszukiwania:

 • CollationLocale: Określa, jakie ustawienia regionalne mają być użyte na potrzeby porządku sortowania i dopasowywana wyszukiwania. Wartość jest nazwą kulturową ustawienia regionalnego, na przykład „en-US”.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!