Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

yearend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia roku zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])

Innymi słowy, funkcja yearend() określa, na który rok przypada data. Następnie zwraca znacznik czasu w formacie daty dla ostatniej milisekundy tego roku. Pierwszym miesiącem roku jest domyślnie styczeń. Możesz jednak również zmienić pierwszy dzień tygodnia, używając argumentu first_month_of_year w funkcji yearend().

Informacja Funkcja yearend() nie uwzględnia zmiennej systemowej FirstMonthOfYear. Rok rozpoczyna się 1 stycznia, chyba że do jego zmiany użyto argumentu first_month_of_year.

Schemat funkcji yearend().

Diagram pokazujący, w jaki sposób funkcja yearend() identyfikuje datę i koniec roku, w którym ma miejsce.

Funkcja yearend() jest powszechnie używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka roku, który jeszcze nie nastąpił. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć łączne odsetki, które nie zostały jeszcze naliczone w ciągu roku.

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Aby ustawić pierwszy miesiąc roku w argumencie first_month_of_year, możesz użyć następujących wartości:

first_month_of_year values
Miesiąc Wartość
Luty 2
Marzec 3
Kwiecień 4
May 5
Czerwiec 6
Lipiec 7
Sierpień 8
Wrzesień 9
Październik 10
Listopad 11
Grudzień 12

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
yearend('10/19/2001') Zwraca 12/31/2001 23:59:59.
yearend('10/19/2001', -1) Zwraca 12/31/2000 23:59:59.
yearend('10/19/2001', 0, 4) Zwraca  03/31/2002 23:59:59.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!