Przeskocz do zawartości głównej

FirstWeekDay

Liczba całkowita określająca dzień, który ma być pierwszym dniem tygodnia.

Składnia:  

FirstWeekDay

Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia zgodnie z ISO 8601, międzynarodowym standardem przedstawiania dat i godzin. Poniedziałek jest również używany jako pierwszy dzień tygodnia w wielu krajach, na przykład w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Szwecji.

W innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone i Kanada, za początek tygodnia jest jednak uważana niedziela.

W Qlik Sense ustawienia regionalne są pobierane podczas tworzenia aplikacji, a odpowiednie ustawienia są przechowywane w skrypcie jako zmienne środowiskowe.

Deweloper aplikacji z Ameryki Północnej często ma Set FirstWeekDay=6; w skrypcie, co odpowiada niedzieli. Europejski deweloper aplikacji często ma Set FirstWeekDay=0; w skrypcie, co odpowiada poniedziałkowi.

Wartości, które można ustawić dla FirstWeekDay

Wartość

Dzień

0

poniedziałek

1

wtorek

2

środa

3

czwartek

4

piątek

5

sobota

6

niedziela 

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji.

Przykłady:  

Jeśli chcesz używać ustawień ISO dla tygodni i numerów tygodni, w skrypcie muszą się znajdować następujące elementy:

Set FirstWeekDay=0; // Monday as first week day Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4;

Jeśli chcesz używać ustawień amerykańskich, w skrypcie muszą się znajdować następujące elementy:

Set FirstWeekDay=6; // Sunday as first week day Set BrokenWeeks=1; Set ReferenceDay=1;

Przykład 1 – użycie wartości domyślnej (skrypt)

Przykład 2 – Zmiana zmiennej FirstWeekDay (skrypt)