Ana içeriğe geç

quarterstart - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date içeren çeyreğin ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.

Söz Dizimi:  

QuarterStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Dönüş verileri türü: dual

quarterstart() fonksiyonu diyagramı

quarterstart fonksiyonunun bir giriş tarihini nasıl bu tarihin içinde yer aldığı çeyreğin ilk ayının ilk milisaniyesi için bir zaman damgasına dönüştürdüğünü gösteren örnek diyagram.

quarterstart() fonksiyonu, date tarihinin hangi çeyreğin içinde bulunduğunu belirler. Ardından o çeyreğin ilk ayının ilk milisaniyesi için tarih biçiminde bir zaman damgası döndürür.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih veya zaman damgası.
period_no period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri date içeren çeyreği belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki çeyrekleri; pozitif değerler ise sonraki çeyrekleri gösterir.
first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

Ne zaman kullanılır?

Genel olarak quarterstart() fonksiyonu, kullanıcının hesaplamada çeyreğin şu ana kadar geçen kısmını kullanmak istemesi durumunda, ifadenin içinde kullanılır. Örneğin, kullanıcı çeyreğin başından bugüne kadar birikmiş olan faizi hesaplamak istediğinde kullanılabilir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
quarterstart('10/29/2005') 10/01/2005 döndürür.
quarterstart('10/29/2005', -1 ) 07/01/2005 döndürür.
quarterstart('10/29/2005', 0, 3) 09/01/2005 döndürür.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama bölge ayarlarını değiştirme.

Uygulamalardaki varsayılan bölgesel ayarlarda kullanıcı profili temel alınır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Cloud kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Cloud, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Bir uygulama oluşturucuysanız, oluşturduğunuz uygulamanın varsayılan bölgesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_month_of_year

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo