Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inmonthtodate - kod ve grafik fonksiyonu

date, ayın basedate öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere basedate öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.

Söz Dizimi:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Dönüş verileri türü: Boole

inmonthtodate fonksiyonu diyagramı.

Bir zaman damgasının ayarlanan ayın içinde mi yoksa dışında mı kaldığını belirlemek için inmonthtodate fonksiyonunun nasıl kullanılabileceğini gösteren diyagram.

inmonthtodate() fonksiyonu seçilen ayı bir segment olarak belirler. Başlangıç sınırı, ayın başıdır. Bitiş sınırı, ayın sonraki bir tarihine ayarlanabilir. Ardından TRUE veya FALSE Boole değerini döndürerek, bir dizi tarihin bu segmentin içinde mi yoksa dışında mı kaldığını belirler.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Ayı değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Ay period_no ile kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_date değerini içeren ayı gösterdiği bir tamsayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki ayları; pozitif değerler ise sonraki ayları gösterir.

inmonthtodate() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Bu tür fonksiyonlar genellikle if expression koşulu olarak kullanılır. inmonthtodate() fonksiyonu, bir tarihin ay içinde söz konusu tarihe kadar (bu tarih de dahil) olan döneme denk gelip gelmemesine bağlı olarak bir toplama veya hesaplama döndürür.

Örneğin, ay içinde belirli bir tarihe kadar üretilen tüm ekipmanı tanımlamak için inmonthtodate() fonksiyonu kullanılabilir.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamalar ve komut dosyaları için bölgesel ayarları değiştirme.

Uygulamalardaki varsayılan bölgesel ayarlarda kullanıcı profili temel alınır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Cloud kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Cloud, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Bir uygulama oluşturucuysanız, oluşturduğunuz uygulamanın varsayılan bölgesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Cloud Analizleri içinde uygulama ve komut dosyası oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
inmonthtodate ('01/25/2013', '25/01/2013', 0) True döndürür
inmonthtodate ('01/25/2013', '24/01/2013', 0) False döndürür
inmonthtodate ('01/25/2013', '28/02/2013', -1) True döndürür

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – Grafik örneği

Örnek 4 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!