Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Skapa visualiseringar

Du skapar visualiseringar på ett ark genom att klicka på till höger eller längst ned i rutnätet.

För information om hur du skapar särskilda av visualiseringar, se den visualiseringstypen i Visualiseringar.

 1. Om detta är ett nytt ark, välj standardvisualisering.

  Annars klickar du på Lägg till element till höger eller nedanför en visualisering för att där lägga till den nya visualiseringen.

 2. Välj en visualiseringstyp.

  Om du är osäker på vilken typ av visualisering du vill använda, väljer du Autodiagram. Autodiagram kommer att välja den bästa visualiseringen för de data du lägger till.

  Du kan växla mellan visualiseringstyper medan du skapar en visualisering. Det är användbart om du vill se olika alternativ för att presentera dina data.

 3. Dra och släpp fält eller originalobjekt från Tillgångar under Data. Alternativt, klicka på Lägg till och välj dem sedan från listan.

  Om du vill bygga en dimension eller mått med hjälp av ett uttryck, klickar du i arkets visualisering på Lägg till dimension eller Lägg till mått och klickar sedan på Öppna uttrycksredigeraren.. Om du vill lägga till ytterligare uttryck klickar du på Avancerade alternativ och lägger till dem under Data i egenskapspanelen.

 4. Alternativt, för att lägga till filter:

  1. Dra och släpp fält under Filter för att använda som filter i visualiseringen.

  2. Välj filtertyp och ställ in eventuella ytterligare filterparametrar.

  Mer information om filter hittar du i Använda filter för visualisering.

 5. Alternativt kan du, för att ändra hur diagrammet är sorterat, under Sortera välja Efter mått eller Efter dimension och sorteringsordningen.

  Mer information finns här Sortering.

 6. Alternativt kan du, om du vill ändra färger som används av diagrammet, i Färg, välja Anpassad och välja färgalternativet för diagrammet.

  Följande färgalternativ är tillgängliga:

  • En färg: Välj en färg som ska användas i visualiseringen.

  • Flerfärgade: Välj att använda olika färger för de olika måtten i en visualisering

  • Per dimension: Välj för att färglägga diagrammet efter dimensionsvärden.

  Ytterligare färgalternativ finns tillgängliga via Avancerade egenskaper . Mer information finns i Färglägga en visualisering.

  Mer information om färginställningar finns i Färg.

 7. Du kan även i Etiketter lägga till en titel, underrubrik eller fotnot till visualiseringen.

  Mer information om etikettinställningar finns i Etiketter.

 8. Ange extra format för diagrammet, för stapeldiagram, cirkeldiagram, och ringdiagram, i Formatinställningar.

  Mer information om formatinställningar finns i Formatinställningar.

 9. Du kan även i Beskrivning lägga till en anpassad titel och beskrivning till i visualiseringen.

  Ytterligare anpassade beskrivningalternativ finns tillgängliga via Avancerade egenskaper .

  Mer information om beskrivningsalternativ finns i Beskrivning.

 10. Du kan även i Axel justera orienteringen, positionen och skalan för axlarna.

  Axel finns i följande diagram: 

  • Stapeldiagram

  • Spridningsdiagram

  • Vattenfallsdiagram

  • Lådagram

  • Fördelningsdiagram

  • Nyansdiagram

  • Histogram

  Mer information om axelalternativ finns i Axel.

Anteckning om tipsDu kan även lägga till en visualisering genom kopiering. Det är användbart om du vill använda befintliga visualiseringsinställningar i en annan visualiseringstyp. Mer information finns i Kopiera en visualisering från en befintlig visualisering

Anpassade objekt läggs till på liknande sätt. Dra ett visualiseringskomplement till arket i Avancerade alternativ. Mer information finns i Skapa en visualisering med ett anpassat objekt.

Du kan använda behållare för att spara utrymme på din instrumentpanel genom att snabbt byta mellan flikar med olika visualiseringar.Mer information finns i Behållare.

Vilka typer av data du har i dina tabeller och fält påverkar om de kan användas som dimensioner eller mått.

 • Dimensioner styr hur data i en visualisering grupperas. Exempel: total försäljning per land eller antal produkter per leverantör. Mer information finns i Datagruppering med dimensioner.
 • Mått är beräkningar som används i visualiseringar, och representeras vanligen på y-axeln i ett stapeldiagram eller av en kolumn i en tabell. Mått skapas från ett uttryck som är sammansatt av aggregeringsfunktioner, exempelvis Sum eller Max, i kombination med ett eller flera fält. Mer information finns i Mått.

Skapa visualiseringar med assistans

I Insight Advisor kan du få hjälp med att skapa visualiseringar på flera sätt.

 • Det automatiska diagrammet genererar automatiskt diagram åt dig baserat på de fält du lägger till i det. När du lägger till fält ändras det autoamtiska diagrammet till den bästa visualiseringstypen för att presentera de data som lagts till.

 • Du kan använda Insight Advisor Sök för att generera visualiseringar som baseras på dina sökningar eller urval. Du kan sedan välja att lägga till visualiseringarna på arken. Mer information finns här:
 • Du kan använda Analystyper i Insight Advisor för att generera visualiseringar genom att välja vilken typ av analys du vill se och sedan välja fälten. Du kan sedan välja att lägga till visualiseringarna på arken. Mer information finns i Skapa analyser genom att välja analystyper.
 • Om du använder avancerade alternativ när du skapar ett ark kan du skapa visualiseringar med Insight Advisor-diagramförslag genom att dra ett fält till arket från resurspanelen, och sedan dra ytterligare fält som du vill ha med i visualiseringen till det första fältet. Qlik Sense skapar sedan ett förslag på visualisering baserat på de valda fälten för visualiseringen. Mer information finns i Skapa visualiseringar med diagramförslag från Insight Advisor.

I Insight Advisor kan du få hjälp med att skapa visualiseringar på flera sätt.

 • Du kan använda Insight Advisor Sök för att generera visualiseringar som baseras på dina sökningar eller urval. Du kan sedan välja att lägga till visualiseringarna på arken. Mer information finns här:
 • Du kan använda Analystyper i Insight Advisor för att generera visualiseringar genom att välja vilken typ av analys du vill se och sedan välja fälten. Du kan sedan välja att lägga till visualiseringarna på arken. Mer information finns i Skapa analyser genom att välja analystyper.
 • Du kan skapa visualiseringar med Insight Advisor-diagramförslag genom att dra ett fält till arket från resurspanelen, och sedan dra ytterligare fält som du vill ha med i visualiseringen till det första fältet. Qlik Sense skapar sedan ett förslag på visualisering baserat på de valda fälten för visualiseringen. Mer information finns här Skapa visualiseringar med diagramförslag från Insight Advisor.
RELATERAD INFORMATION:

Mer information