Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa behållare

Behållaren är ett objekt som gör att du kan lägga till visualiseringar i ett begränsat utrymme. Du kan även visa eller dölja visualiseringarna i en behållare baserat på villkor.

Anteckning om informationBehållare kan endast läggas till i avancerat redigeringsläge.

Du kan skapa en behållare på arket som du redigerar.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.
 2. Från resurspanelen drar du ett Container-objekt till arket.
 3. Klicka på Add under Content i egenskapspanelen.
 4. Välj en originalvisualisering i Master items eller skapa en ny visualisering i Charts.

  Alternativt kan du lägga till innehåll i behållaren genom att dra tillgängliga visualiseringar från ditt ark eller från dina Master items (originalvisualiseringar) direkt till behållaren.

 5. Dra diagrammen i egenskapspanelen för att ange flikordningen.

Du har nu en behållare med en flik för varje visualisering du lagt till. Du kan växla mellan flikarna för att visa olika visualiseringar.

Anteckning om information

Vi rekommenderar inte att konvertera en befintlig ShowHide Container eller Tabbed Container till en Container. Behållare som skapats genom att konvertera sådana objekt kan inte övervakas i hubben eller hämtas som en bild eller PDF. Det rekommenderas i stället att skapa en ny behållare.

Lägga till visningsvillkor

Du kan lägga till visningsvillkor för flikarna du skapat.

 1. Klicka på diagrammet du vill lägga till ett visningsvillkor i under Content (Innehåll) i egenskapspanelen
 2. Lägg till ett visningsvillkor i diagrammet i Show condition. Vanligtvis använder du en If()-funktion.

  Se if - skript- och diagramfunktion.

 3. Lägg till ett annat visningsvillkor i ett annat diagram.

  Diagrammen visas eller döljs nu beroende på resultaten av villkoren du lagt till. Om villkoret för ett diagram resulterar i True visas det och om det resulterar i False döljs det.

Ändra vilken flik som är aktiv som standard

Som standard visas den första fliken när du visar en behållare. Du kan ändra det här i egenskapspanelen.

 1. Gå till Utseende > Behållare i egenskapspanelen.

 2. Använd listrutan Standardflik för att välja vilket diagram som visas när användare visar ett ark. I listrutan visas de tillgängliga diagrammen i samma ordning som de har ordnats i behållaren.

 3. Om du vill se den nya standardfliksinställningen stänger och öppnar du webbläsaren.

Skapa ett bokmärke med ett behållarobjekt

Om du skapar ett bokmärke som innehåller ett behållarobjekt med urval, är det som standard den första fliken som är aktiv när bokmärket väljs. Vill du att en annan flik ska vara aktiv i behållaren som standard, kan du aktivera Spara layout när du skapar bokmärket med den fliken öppen. Om du anger att bokmärket ska vara standardbokmärke genom att högerklicka i listan med bokmärken och välja Ange som standardbokmärke, kommer arket att öppnas med de urval och den flik som var aktiva när bokmärket skapades.

 1. Klicka på Bokmärke i verktygsfältet.

 2. Klicka på Skapa nytt bokmärke.

  Om du vill kan du ändra namnet och beskrivningen.

 3. Om du vill att en annan flik än standardfliken ska vara aktiv aktiverar du Spara layout när den fliken är öppen. Det åsidosätter inställningen Standardflik i egenskapspanelen.
 4. Klicka på Spara.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!