Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa text- och bildobjekt

Text- och bildobjektet kompletterar andra visualiseringar genom att erbjuda alternativ för att lägga till text, bilder, hyperlänkar och mått.

Du kan formatera och färga texten och anpassa paragraferna. Bakgrundsbilden har alternativ för dimensionering och positionering. Du kan också ställa in responsivt beteende för text och bilder.

Anteckning om information

Text och bildvisualisering är endast tillgänglig i det avancerade redigeringsläget.

Du kan skapa ett text- och bilddiagram på arket som du redigerar.

 1. I det avancerade redigeringsläget drar du ett tomt text- och bilddiagram till arket från resurspanelen.
 2. Klicka på text- och bilddiagrammet för att öppna redigeringsverktygsfältet.

 3. Lägg till och formatera text, bilder, länkar och mått i text- och bilddiagrammet.

Anteckning om tipsOm du dubbelklickar på ett text- och bilddiagram i resurspanelen läggs det omedelbart till på arket.

Formatera text- och bildobjekt

När Avancerade alternativ är aktiverat, har du ett antal formateringsalternativ tillgängliga under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram.

Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Allmän information om att formatera en individuell visualisering finns i Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

Synligheten för de olika etiketterna på diagrammet beror på diagramspecifika inställningar och inställningar för visning av etiketter. De kan konfigureras i egenskapspanelen.

Du kan formatera den text som visas i diagrammet.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa diagrammets bakgrund. Bakgrunden kan ställas in efter färg och bild.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken Allmänt på formateringspanelen kan du välja en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), och även använda en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsfärg använder skjutreglaget för att ställa in bakgrundens opacitet.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

I ett text- och bildobjekt kan du även ställa in en bakgrundsbild utanför formateringspanelen. Ställa in en bakgrundsbild på det här sättet kommer inte att utesluta eller ta bort några bakgrundsmodifieringar som du gjort enligt proceduren ovan.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under Bakgrundsbild aktiverar du Använd bakgrundsbild.

 4. Lägg till en bild från ditt mediebibliotek. Du kan välja bland flera storleks- och placeringsalternativ.

Anpassa kanten och skuggan

Du kan anpassa kanten och skuggan för diagrammet.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken Allmänt på formatpanelen, under Kant ställer du in storleken på Kontur för att förstora eller förminska kantlinjerna kring diagrammet.

 5. Välj en färg för kanten.

 6. Ställ in Hörnradien för att styra kantens rundhet.

 7. Välj storlek och färg för skuggan under Skugga på fliken Allmänt. Välj Ingen för att ta bort skuggan.

Skapa en länk

Du kan markera en textdel och använda den som en länk.

Om du inte lägger till ett prefix läggs http:// till automatiskt, förutsatt att du lägger till en webbadress.

Gör följande:

 1. Välj den textdel som du vill använda för länken.

 2. Klicka på Länkat objekt i verktygsfältet för redigering för att öppna länkdialogen.

 3. Ange webbadressen som du vill länka till.

 4. Klicka på Länkat objekt.

Ta bort en länk

Du kan ta bort en länk från en textdel.

Gör följande:

 1. Klicka på länken så att markören är någonstans inuti.

 2. Klicka på Länkat objekt i verktygsfältet för redigering för att öppna länkdialogen.

 3. Klicka på Ta bort.

Länken tas bort, men inte texten.

Lägga till en bild

Du kan lägga till en bild genom verktygsfältet för redigering. Du kan använda en av standardbilderna eller en egen bild.

 1. Klicka på mediabiblioteket i verktygsfältet för redigering.

  Mediebiblioteket öppnas.

  Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif. Du kan ladda upp bilder till mappen I appen i mediebiblioteket.

 2. Klicka på en mapp i mediebiblioteket, exempelvis I appen eller Standard.
 3. Välj den bild som du vill lägga till.

 4. Klicka på Infoga.

Anteckning om informationI egenskapsfönstret, kan du lägga till en bakgrundsbild, som till exempel kan användas när du vill infoga text i bilden. Bilderna som läggs till genom verktygsfältet för redigering är inte bakgrundsbilder.

Lägga till ett mått

Du kan lägga till ett mått på följande sätt:

 • Genom att dra ett fält från resurspanelen och lägga till det som ett mått.
 • Genom att lägga till ett mått från Original.
 • Genom att lägga till ett mått (befintligt eller nytt) från egenskapspanelen.

När du redigerar måttet visas det som en token, som du kan ändra stil på och flytta runt i visualiseringen. Du kan även använda talformat på det. När du avslutar redigeraren visas måttvärdet. Värden som inte kan aggregeras visas som ett bindestreck (-).

Ta bort ett mått

Du kan ta bort ett mått på följande sätt:

 • Placera markören före token och tryck på Ta bort.
 • Placera markören efter token och tryck på Backsteg.
 • I egenskapspanelen högerklickar du på måttet och väljer Ta bort i dialogen.
 • I egenskapspanelen klickar du på måttet och klickar på Ta bortTa bort.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!