Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapar knappar

Med knappar kan du:

 • lägga till snabblänkar som gör det lätt att göra urval och navigera i appen

 • ladda data

Anteckning om information

Knappar kan endast läggas till i avancerat redigeringsläge.

Du kan skapa en knapp på arket som du redigerar. Här visas hur du skapar en knapp som gör ett urval och sedan navigerar till ett annat ark. Det går också att skapa en knapp som bara utför åtgärden eller navigerar.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.
 2. Från panelen Resurser under Diagram drar du ett Button-objekt till arket.
 3. Klicka på Add action under Actions i egenskapspanelen.
 4. Välj åtgärden du vill använda.

  För vissa åtgärder måste du ange fler detaljer. För åtgärden Välj värden i ett fält måste du till exempel välja ett fält och ange vilket värde som ska väljas i fältet.

 5. Under Navigering väljer du vilket navigeringsalternativ som ska användas. Du kan navigera till ett annat ark, till en berättelse eller till en webbplats.
 6. Ange knappens etikett i Label under General i egenskapspanelen.

Nu har du en knapp som gör ett dataurval och sedan navigerar till den plats i appen som du har valt.

Ange åtgärden

Du kan lägga till en eller flera åtgärder som ska utföras när användaren klickar på knappen. För vissa åtgärder måste du ange fler detaljer.

Åtgärderna utförs i den ordning de listas under Actions. Du kan ändra åtgärdernas ordning genom att dra dem till andra platser.

Anteckning om tipsOm du bara vill att knappen ska navigera behöver du inte lägga till någon åtgärd.

Använd bokmärke

Du kan använda det urval som har definierats i ett bokmärke som du väljer.

Rensa alla val

Du kan radera alla urval i alla tillstånd i appen. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Radera urval i andra fält

Du kan radera urval i alla fält utom det som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Gå framåt i dina urval

Du kan gå ett steg framåt i din urvalshistorik.

Gå bakåt i dina urval

Du kan gå ett steg bakåt i din urvalshistorik.

Radera urval i fält

Du kan radera alla urval i ett fält som du specificerar.

Lås alla urval

Du kan låsa alla urval i appen.

Lås ett visst fält

Du kan låsa urval i ett fält som du specificerar.

Lås upp alla urval

Du kan låsa upp alla urval i appen.

Lås upp ett visst fält

Du kan låsa upp urval i ett fält som du specificerar.

Välj alla värden i ett fält

Du kan välja alla värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Välj värden i ett fält

Du kan välja en lista med värden i ett fält som du specificerar. Avgränsa värdena du väljer med semikolon. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Anteckning om informationDu kan inte använda fält med datatyperna datum, tidsmarkör eller valuta.

Välj värden som matchar sökkriterier

Du kan välja alla värden som matchar sökresultat från sökkriterier du specificerar. Sökkriterier måste specificeras som en sträng. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

 • Om du vill använda ett uttryck måste det omslutas av enkla citattecken, till exempel ='=Sum([Sales Amount]) > 200000'.
 • Om du vill söka efter en del av en sträng använder du jokertecken (*, ?,^). Om du inte använder jokertecken ingår bara strängar som är exakta matchningar i urvalet.

Välj alternativ

Välj alla alternativa värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Välj uteslutna

Välj alla uteslutna värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Välj möjliga värden i ett fält

Välj alla möjliga värden i ett fält som du specificerar. Om du vill kan du skriva över låsta urval.

Växla val i fält

Du kan ange att knappen ska växla mellan det aktuella urvalet och ett urval som lägger till urval som definieras av en söksträng. Du kan använda jokertecken i söksträngen. Om du vill definiera en lista med värden måste du använda formatet (A|B), där A och B är värden som ska väljas.

Ange variabelvärde

Du kan tilldela en variabel ett värde.

Ladda data

Du kan ladda data genom att köra laddningsskriptet.

Du kan även välja Delvis laddning. Mer information finns i Delvis laddning.

Uppdatera dynamiska vyer

Uppdaterar visningen av alla dynamiska objekt i arket baserat på det aktuella urvalet.

Kör automatisering

Du kan köra dina automatiseringar som skapats med Qlik Application Automation från arket. Du kan inkludera val som gjorts i appen i automatiseringen. Du kan också ange om alla användare kan använda knappen eller bara de som har tillgång till automatiseringen. Mer information om automatiseringar finns i Qlik Application Automation.

Anteckning om varningNär Kör automatisering använder Körningsläge: utlöst kan alla som har tillgång till arket och knappen köra automatiseringen med hjälp av knappen. När en användare klickar på knappen syns automatiseringens körnings-token i webbläsarens nätverkstrafik i webbläsarens utvecklarkonsol. Denna token kan endast användas för att köra den automatiseringen och har inget användningsområde för andra automatiseringar eller andra API:er. En användare kan dock använda denna token för att köra automatiseringen med en annan nyttolast än den som skapats med knappen.
Anteckning om varningKör automatisering körs med hjälp av autentiseringsuppgifter för ägaren av automatiseringen i stället för autentiseringsuppgifter för användaren som klickar på knappen. För appar som använder avsnittsåtkomst kan detta avslöja data som användaren som klickar på knappen inte skulle ha tillgång till enligt reglerna för avsnittsåtkomst.

Lär dig hur du ansluter en knapp till en automatisering med handledningen Active Intelligence (endast på engelska).

Begränsningar för Kör automatisering

Kör automatisering har följande begränsningar:

 • Högst 100 automatiseringar kan visas för val under Automatisering. Om du har tillgång till fler än 100 automatiseringar och inte kan hitta den automatisering du vill ha kan du använda automatiserings-ID:t. Automatiserings-ID:t finns i segmentet efter /editor/ i webbadressen före /edit eller /history.

  Till exempel: i qlik.com/automations/editor/6c201b49-cz2e-00dc-8040-464ca41457b0/edit?resourceName=Active%20Intelligence är automatiserings-ID:t 6c201b49-cz2e-00dc-8040-464ca41457b0.

 • Knappar som använder Kör automatisering stöds inte i Qlik Sense Mobile.

 • När du använder Kör automatisering för att köra en automatisering som innehåller Qlik Reporting-block överförs inte valen till rapporten i automatiseringen. Sessionstillståndet för Qlik Application Automation kan inte överföras till definitionen för rapportsammanställningen som överförs till Qlik Reporting Service. Detta leder till att rapportens sammanställning och data inte kommer att återspegla valen.

  Anteckning om varningFör appar som använder avsnittsåtkomst körs automatiserade rapporter med autentiseringsuppgifter för ägaren av automatiseringen i stället för användaren som utlöser rapporten. Detta kan avslöja data som användare inte skulle ha tillgång till enligt reglerna för avsnittsåtkomst.
 • Kör automatisering stöds inte för inbäddade knappar.

 • Om automatiseringen som utlöses av knappen tar längre tid än tio minuter att köra skickas inget meddelande när automatiseringen avslutas.

Navigering

Du kan välja att navigera till ett annat ark, till en berättelse eller till en webbplats när du klickar på knappen. Om du bara vill skapa en enkel navigeringsknapp behöver du inte ange någon åtgärd. En knapp kan bara ha ett navigeringsalternativ åt gången.

Anteckning om informationNavigering stöds inte i berättelser.

Gå till nästa ark

Navigera till nästa ark i tur och ordning.

Gå till föregående ark

Navigera till föregående ark i tur och ordning.

Gå till sista arket

Navigera till det sista arket.

Gå till första arket

Navigera till det första arket.

Gå till ett ark

Navigera till ett specifikt ark. Ange namnet på det önskade arket eller välj det från listan.

Gå till ett ark definierat av ark-ID

Navigera till ett specifikt ark. Ange ark-ID för det önskade arket. När arket är öppet står arkets ID i URL:en i webbläsaren. Arkets ID står efter /sheet/ och det följs av /.

Exempel: Arkets URL

qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

Arkets ID är 7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531 i det här exemplet.

Gå till en berättelse

Navigera till en specifik berättelse Ange namnet på den önskade berättelsen eller välj den från listan.

Öppna en webbplats eller ett e-postmeddelande

Öppna en angiven webbplats eller e-postklient. Ange webbadress att navigera till. Alternativt väljer du Öppna i samma fönster om du vill att webbplatsen eller e-postklienten ska öppnas i samma fönster.

Generera en on-demand-app

Skapar en on-demand-app baserat på det aktuella urvalet. Du måste välja en navigeringslänk till en on-demand-app (se Bygga en on-demand-app. Statusen för appen visas när appen skapas.

Programkedja

Du kan öppna en annan befintlig app med det aktuella urvalet tillämpat. Ange appen du vill öppna med app-ID. Alternativt kan du ange ett ark med ark-ID och om du vill att den nya appen ska öppnas i samma fönster.

Anteckning om informationProgram öppnas alltid i samma fönster i Qlik Sense Mobile SaaS.

Bestäm knappens utseende

När Avancerade alternativ är aktiverat, har du ett antal formateringsalternativ tillgängliga under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram. Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Lägga till en ikon

Du kan lägga till en ikon till knappen under UtseendeIkon. Välj från ett antal förvalsalternativ.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. Stäng av inställningen Visa rubriker om du vill dölja dessa element.

Du kan även ange text för knappen Etikett.

Du kan formatera den text som visas i diagrammet.

 1. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 2. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

 3. På fliken Tabell, anger du textegenskaperna för knappen Etikett. Ange teckensnitt, betoningsstil, textjustering, teckenstorlek och färg.

  Du kan även välja från ett antal alternativ för textlayout för denna etikett under Layoutbeteende. Följande alternativ är tillgängliga:

  • Responsiv: Du kan justera teckenstorleken för Etikett, med ytterligare justeringar för teckenstorlek som tillämpas utifrån knappstorlek och textlängd. Justeringar utförs för att passa allt textinnehåll i knappen.

  • Flytande: Du kan justera teckenstorleken för Etikett, med ytterligare justeringar för teckenstorlek som tillämpas endast utifrån knappstorlek. Denna storleksändring av texten är oberoende av textlängden. Om texten är för lång, infogas en ellipsis i slutet.

  • Fast: Du kan justera teckenstorleken på Etikett i pixlar. Om texten är för lång, infogas en ellipsis i slutet.

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa den allmänna bakgrunden såväl som bakgrunden på själva knappen. Bakgrunden på var och en kan ställas in efter färg eller efter en bild. Bakgrundsalternativ kan konfigureras genom att expandera UtseendePresentation i panelen för egenskaper, och sedan klicka på Formatering.

Ställa in den allmänna bakgrunden

Knappens allmänna bakgrund innefattar rubrikområdet, samt själva diagrammet, som är delvis täckt av själva knappen.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken Allmänt på formateringspanelen, väljer du en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), eller använder en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Ställa in knappens bakgrund

Knappens bakgrund omfattar den del som användaren klickar på för att utföra åtgärden.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken Diagram på formateringspanelen, väljer du en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), eller använder en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Justera kantlinjen

Du kan justera knappens kantlinje.

 1. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 2. På fliken Diagram, under Kantlinje, sätter du kantlinjen i läge för att visa den på knappen.

 3. Justera hörnradien och bredd.

 4. Ställ in kantlinjens färg, antingen med en enkel färg eller med ett uttryck.

Aktivera och inaktivera knappen

Under Aktivera diagram kan du ange ett beräkningsvillkor som styr när diagrammet aktiveras. Om villkoret utvärderas till 0 är knappen inaktiverad.

Konvertera från Button for navigation i Dashboard bundle

Du kan konvertera en befintlig Button for navigation-kontroll till en knapp. Vissa begränsningar gäller för konverteringen.

 • Det finns inte stöd för navigationsalternativet för att växla till redigeringsläge (Switch to edit mode).
 • Det finns inte stöd för åtgärden att välja ett värde och sedan låsa fältet (Select a value and lock field). Detta konverteras till två konsekutiva åtgärder: välja värden i ett fält och låsa ett visst fält.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!