Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa trädkartor

Trädkartor visar hierarkiska data genom att använda kapslade rektanglar, det vill säga mindre rektanglar inom en större rektangel.

Du kan skapa en trädkarta på arket som du redigerar.

 1. I ett ark klickar du på för att lägga till en ny visualisering.
 2. Under Visualisering väljer du Trädkarta.
 3. Klicka på Lägg till och välj ett fält eller en originaldimension som dimension. Detta bör vara den högsta nivån i hierarkin. Den kommer att visas som huvudgrupp i diagrammet.
 4. Om du vill kan du klicka på Lägg till och välja ett fält eller en originaldimension för att ställa in rektanglarna i gruppen. Om du lägger till en tredje dimension kommer den istället att användas som en andra grupperingsnivå.
 5. Om du vill kan du klicka på Lägg till och välja ett tredje fält eller en originaldimension för att definiera rektanglarna.
 6. Klicka på Lägg till och välj ett mått eller originalmått för att definiera storleken på rektanglarna.

I en trädkarta behöver du minst en dimension och ett mått, men för att utnyttja trädkartan helt är det bättre att ha två eller tre dimensioner. Du kan bara ha ett mått men upp till 15 dimensioner. Vi rekommenderar inte fler än tre dimensioner eftersom trädkartan då kan bli omöjlig att hantera.

När du har skapat trädkartan kan du vilja ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om formatering finns i Formatera trädkartan. Mer information om att anpassa andra aspekter av diagrammets utseende finns i Ändra utseende på en visualisering.

Formatera trädkartan

När Avancerade alternativ är aktiverat, har du ett antal formateringsalternativ tillgängliga under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram.

Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Allmän information om att formatera en individuell visualisering finns i Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

Synligheten för de olika etiketterna på diagrammet beror på diagramspecifika inställningar och inställningar för visning av etiketter. De kan konfigureras i egenskapspanelen.

Du kan formatera den text som visas i diagrammet.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

 5. På fliken Diagram kan du ange teckensnitt, teckenstorlek och andra tillämpliga egenskaper för följande element:

  • Rubriketiketter: formatera rubriketiketterna. Du kan anpassa teckensnitt, teckenstorlek och färg.

  • Bladelement: formatera etiketterna för bladelement.

  • Teckenförklaringens rubrik: Ställ in stilen på rubriken på teckenförklaringen. Du kan anpassa teckensnitt, teckenstorlek och färg.
  • Teckenförklaringens etiketter: Ställ in stilen på etiketterna på de enskilda posterna i teckenförklaringen. Du kan anpassa teckensnitt, teckenstorlek och färg.

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa den allmänna bakgrunden och bakgrunden för rubrikområdet. Den allmänna bakgrunden kan ställas in efter färg och bild, medan bakgrunden i rubrikområdet kan ställas in till en enkel färg.

I formateringspanelen kan du konfigurera bakgrundsalternativ.

Ställa in den allmänna bakgrunden

Diagrammets allmänna bakgrund innefattar rubrikområdet, samt själva diagrammet, som delvis kan vara täckt av rubriken.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken Allmänt på formateringspanelen kan du välja en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), och även använda en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsfärg använder skjutreglaget för att ställa in bakgrundens opacitet.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Ställa in rubrikbakgrunden

Rubrikområdet är en grenliknande ram som omger hierarkin av rektanglar när två eller flera dimensioner läggs till i diagrammet.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken Diagram i formateringspanelen, väljer du en bakgrundsfärg under Rubrikens bakgrundsfärg.

Anpassa kanten och skuggan

Du kan anpassa kanten och skuggan för diagrammet.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken Allmänt på formatpanelen, under Kant ställer du in storleken på Kontur för att förstora eller förminska kantlinjerna kring diagrammet.

 5. Välj en färg för kanten.

 6. Ställ in Hörnradien för att styra kantens rundhet.

 7. Välj storlek och färg för skuggan under Skugga på fliken Allmänt. Välj Ingen för att ta bort skuggan.

RELATERAD INFORMATION:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!