Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

week - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar veckonumret enligt ISO 8601. Veckonumret beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.

Syntax:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

Exempeldiagram för week() -funktionen, med brutna veckor

Diagram som visar hur veckofunktionen bryter upp datum inom årets första månad genom att använda det standardmässiga systemet med brutna veckor.

Veckonummerräkningen börjar 1 januari (eftersom Qlik Sense är inställd att använda brutna veckor som standard). Den första veckan slutar dagen före systemvariabeln FirstWeekDay, oavsett hur många dagar som har passerat den veckan. Systemvariabeln FirstWeekDay kan ersättas inom week()-funktionen med argumentet first_week_day.

Exempeldiagram för week() -funktionen, med obrutna veckor och ReferenceDay=0

Diagram som visar hur veckofunktionen bryter upp datum inom årets första månad utan att använda systemet med brutna veckor.

week()-funktionen ger också möjlighet att ange huruvida brutna eller obrutna veckor ska användas med argumentet broken_weeks. Om funktionen med brutna veckor används måste vecka 1 innehålla ett visst antal dagar i januari enligt vad som anges i systemvariabeln ReferenceDay. Därför kan vecka 1 potentiellt börja i december eller alternativt veckorna 52 eller 53 fortsätta in i januari. slutligen ger argumentet reference_day möjlighet att låta funktionen åsidosätta systemvariabeln ReferenceDay.

Till skillnad från weekname()-funktionen returnerar inte week()-funktionen årets värde. Det ger möjlighet till aggregeringar som jämför veckor över år.

Det finns fyra argument som kan användas i den här funktionen.

Detta är det datum som ska utvärderas som en tidsmarkör eller ett uttryck som resulterar i en tidsmarkör, och som ska konverteras, till exempel 2012-10-12.

Om du inte specificerar first_week_day, kommer värdet för variabeln FirstWeekDay att användas som den första dagen i veckan.

Om du vill använda en annan dag som den första dagen i veckan ska du ställa in first_week_day till:

 • 0 för måndag
 • 1 för tisdag
 • 2 för onsdag
 • 3 för torsdag
 • 4 för fredag
 • 5 för lördag
 • 6 för söndag

Den siffra som returneras av funktionen kommer nu att använda den första dag i veckan som du har ställt in med first_week_day.

FirstWeekDay

Om du inte anger broken_weeks används värdet för variabeln BrokenWeeks till att definiera om veckor är brutna eller inte.

Som standard använder Qlik Sense-funktionerna obrutna veckor. Det betyder att:

 • Vissa år börjar vecka 1 i december, och andra år fortsätter vecka 52 eller 53 in i januari.
 • Vecka 1 har alltid minst 4 dagar i januari.

Alternativet är att använda brutna veckor.

 • Vecka 52 eller 53 fortsätter inte in i januari.
 • Vecka 1 börjar den 1 januari och är i de flesta fall inte en hel vecka.

Följande värden kan användas:

 • 0 (= använd obrutna veckor)
 • 1 (= använd brutna veckor)

BrokenWeeks

Om du inte specificerar reference_day används värdet för variabeln ReferenceDay till att definiera vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1. Qlik Sense-funktioner använder som standard 4 som referensdag. Det betyder att vecka 1 måste innehålla 4 januari, eller med andra ord, vecka 1 måste alltid bestå av minst 4 dagar i januari.

Följande värden kan användas för att ställa in en annan referensdag.

 • 1 (= 1 januari)
 • 2 (= 2 januari)
 • 3 (= 3 januari)
 • 4 (= 4 januari)
 • 5 (= 5 januari)
 • 6 (= 6 januari)
 • 7 (= 7 januari)

ReferenceDay

Användning

Funktionen The week() är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter veckor. Den kan till exempel användas om du vill se den totala försäljningen av produkter per vecka. week()-funktionen väljs före weekname() när användaren inte nödvändigtvis vill att beräkningen ska använda programmets systemvariabler BrokenWeeks, FirstWeekDay eller ReferenceDay.

week()-funktionen väljs dessutom när du vill jämföra över flera år. Genom att använda week()-funktionen kan användaren skapa sin egen kombination av de här variablerna som ska användas i instanser när funktionen används.

Dessa dimensioner kan skapas antingen i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell, eller använda den direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat

week( '10/12/2012')

Returnerar 41.

week( '35648') Returnerar 32, eftersom 35648 = 1997-08-06
week('10/12/2012', 0, 1) returnerar 42

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Standardsystemvariabler

Exempel 2 – first_week_day

Exempel 3 – unbroken_weeks

Exempel 4 – reference_day

Exempel 5 – exempel på diagramobjekt

Exempel 6 – scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!