Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

lunarweekstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden för den första dagen i den sjudagarsperiod som innehåller date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

Syntax:  

LunarweekStart(date[, period_no[, first_week_day]])

Returnerad datatyp: dual

lunarweekstart()-funktionen avgör vilken sjudagarsperiod date infaller i. Den returnerar sedan en tidsstämpel, i datumformat, för den första millisekunden av den veckan.

Exempeldiagram för lunarweekstart()-funktionen

Exempeldiagram som visar hur lunarweekend-funktionen konverterar inmatningsdatumet till en tidsmarkör för den första millisekunden i den sjudagarsperiod som inmatningsdatumet infaller.
Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Användning

lunarweekstart()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av veckan som har förflutit hittills. Till skillnad från weekstart()-funktionen börjar veckan 1 januari varje nytt kalenderår och varje efterföljande vecka börjar sju dagar senare. lunarweekstart()-funktionen påverkas inte av systemvariabeln FirstWeekDay.

lunarweekstart() kan exempelvis användas för att beräkna den ränta som har ackumulerats under en vecka hittills.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
lunarweekstart('01/12/2013') Returnerar 01/08/2013.
lunarweekstart('01/12/2013', -1) Returnerar 01/01/2013.
lunarweekstart('01/12/2013', 0, 1 ) Returnerar 01/09/2013, eftersom inställningen first_week_day till 1 innebär att början av året ändras till 01/02/2013.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_week_day

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!