Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

addmonths - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det datum som infaller n månader efter startdate eller, om n är negativt, det datum som infaller n månader före startdate.

Syntax:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Returnerad datatyp: dual

Funktionen addmonths() lägger till eller drar av ett definierat antal månader, n, från ett startdate och returnerar resulterande data.

Argumentet mode kommer att påverka värdena startdate den 28 eller senare i månaden. Genom att sätta argumentet mode till 1 returnerar funktionen addmonths() ett datum som är lika i relativt avstånd till månadens slut som startdate.

Exempeldiagram för funktionen addmonths()

Exempeldiagram som visar hur de olika komponenterna i funktionen addmonths läggs samman så att ett utmatningsdatum skapas.

Exempel: 28 februari är den sista dagen i månaden. Om funktionen addmonths(), med ett mode av 1, används för att returnera datumet två månader senare kommer funktionen att returnera den sista dagen i april, 30 april.

Exempeldiagram för addmonths()-funktionen med mode=1

Exempeldiagram som visar hur argumentet "mode" kan modifieras för att ändra utmatningsdatumet från funktionen addmonths.
Argument
Argument Beskrivning
startdate Startdatumet som en tidsmarkör, exempelvis '2012-10-12'.
n Antal månader som ett positivt eller negativt heltal.
mode Anger om månaden läggs till relativt månadens början eller månadens slut. Standardläget är 0 när den läggs till relativt månadens början. Ange läget 1 när den läggs till relativt månadens slut. När läget är inställt på 1 och indatadatumet är 28 eller högre, kontrollerar funktionen hur många dagar som återstår före månadens slut på startdatumet. Samma antal datar som krävs för att nå månadens slut anges på det returnerade datumet.

Användning

Funktionen addmonths() används oftast i ett uttryck för att hitta ett datum ett angivet antal månader före eller efter en tidsperiod.

Funktionen addmonths() kan exempelvis användas för att identifiera slutdatumet för mobiltelefoniavtal.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
addmonths ('01/29/2003' ,3) Returnerar 04/29/2003.
addmonths ('01/29/2003',3,0) Returnerar 04/29/2003.
addmonths ('01/29/2003',3,1) Returnerar 04/28/2003.
addmonths ('01/29/2003',1,0) Returnerar 02/28/2003.
addmonths ('01/29/2003',1,1) Returnerar 02/26/2003.
addmonths ('02/28/2003',1,0) Returnerar 03/28/2003.
addmonths ('02/28/2003',1,1) Returnerar 03/31/2003.
addmonths ('01/29/2003',-3) Returnerar 10/29/2002.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – relativt månadsslut

Exempel 3 – Exempel på diagramobjekt

Exempel 4 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!