Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

monthsstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum. Det går även att hitta tidsmarkören för en föregående eller senare tidsperiod.Det förvalda utdataformatet är det som har definierats i skriptet.DateFormat

Syntax:  

MonthsStart(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])

Returnerad datatyp: dual

Diagram för funktionen monthsstart()

Exempeldiagram som visar hur varje element i funktionen arbetar tillsammans för att returnera tidsmarkörresultatet.

monthsstart()-funktionen delar in året i segment baserat på det n_months-argument som tillhandahålls. Den utvärderar sedan vilket segment som varje tillhandahållet datum infaller och returnerar den första millisekunden, i datumformat, för det segmentet. Funktionen ger också möjlighet att returnera starttidsmarkören från föregående eller efterföljande segment, samt omdefiniera vilket som är årets första månad.

Följande segment av året är tillgängliga i funktionen som n_month-argument:

Möjliga n_month-argument
Perioder Antal månader
månad 1
två månader 2
kvartal 3
fyra månader

4

halvår 6
Argument
Argument Beskrivning
n_months Antalet månader som definierar perioden. Ett heltal eller uttryck vars resultat blir ett heltal som ska vara antingen: 1 (motsvaras av inmonth()-funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av inquarter()-funktionen), 4 (fyramånadersperiod) eller 6 (halvår).
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no Periodens startpunkt kan flyttas med period_no, ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.
first_month_of_year

Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Användning

monthsstart()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av en period som ännu inte har inträffat. Detta kan exempelvis användas för att tillhandahålla en inmatningsvariabel som ger användaren möjlighet att beräkna den totala räntan som har ackumulerats hittills under månaden, kvartalet eller halvåret.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
monthsstart(4, '10/19/2013') Returnerar 09/01/2013.
monthsstart(4, '10/19/2013, -1) Returnerar 05/01/2013.
monthsstart(4, '10/19/2013', 0, 2 ) Returnerar 10/01/2013, eftersom årets början blir månad 2.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_month_of_year

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!