Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inyeartodate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av året som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.

Syntax:  

InYearToDate (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Returnerad datatyp: Boolesk

Anteckning om information

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för inyeartodate-funktionen

Exempeldiagram över det datumintervall inom vilket funktionen inyeartodate returnerar värdet TRUE.

inyeartodate()-funktionen kommer sedan att segmentera en viss del av året med base_date som identifierar både kvartal och det högsta tillåtna datumet för det kvartalssegmentet. Funktionen utvärderar sedan om ett datumfält eller värde faller in i detta segment och returnerar ett booleskt resultat.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera året.
period_no Årets startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger året som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Användning

Funktionen inyeartodate() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett if-uttryck. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade i kvartalet till och med datumet i fråga.

Till exempel kan inyeartodate()-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkats under ett år fram till ett specifikt datum.

I de här exemplen används datumformatet MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
inyeartodate ('01/25/2013', '02/01/2013', 0) Returnerar TRUE.
inyeartodate ('01/25/2012', '01/01/2013', 0) Returnerar FALSE.
inyeartodate ('01/25/2012', '02/01/2013', -1) Returnerar TRUE.
inyeartodate ('11/25/2012', '01/31/2013', 0, 4) Returnerar TRUE.
Värdet för timestamp infaller under budgetåret som börjar i den fjärde månaden och innan värdet för base_date.
inyeartodate ('3/31/2013', '01/31/2013', 0, 4 ) Returnerar FALSE.
Jämfört med det förra exemplet är värdet för timestamp fortfarande inom budgetåret, men efter datumet för base_date, så det infaller utanför delen av året.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exampel 2 – period_no

Exempel 3 – first_month_of_year

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!