Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

indaytotime - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av dagen som innehåller base_timestamp fram till och inklusive den exakta millisekunden för base_timestamp.

Syntax:  

InDayToTime (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Funktionen indaytotime() returnerar ett booleskt resultat beroende på när ett tidsmarkörsvärde inträffar under den dagens segment. Startgränsen för detta segment är starten på dagen, som är angiven till midnatt som standard. Dagens början kan ändras av argument day_start i funktionen indaytotime(). Slutgränsen för dagssegmentet avgörs av funktionens base_timestamp-argument.

Diagram för funktionen indaytotime.

Diagram visar relationen mellan variablerna i funktionen indaytotime .

Funktionen indaytotime() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en if expression. Funktionen indaytotime() returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om en tidsmarkör inträffade i segmentet under denna dag fram till och med tiden för bastidsmarkören.

Till exempel kan funktionen indaytotime() används för att visa summan av biljettförsäljningen för föreställningar som har ägt rum hittills idag.

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum och den tid du vill jämföra mot base_timestamp.
base_timestamp Datum och tid som används för att utvärdera tidsmarkören.
period_no Dagens startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den dag som innehåller base_timestamp. Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start (valfritt) Om du vill använda dagar som inte startar vid midnatt, kan du ange en förskjutning som en del av en dag i day_start. Du kan till exempel använda 0,125 för att hänvisa till 03.00

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
indaytotime ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 11:59:00 PM', 0) Returnerar True
indaytotime ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0) Returnerar False
indaytotime '01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 11:59:00 PM', -1) Returnerar True

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exampel 2 – period_no

Exampel 3 – day_start

Exampel 4 – Diagramobjekt

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!