Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Intervallfunktioner

Intervallfunktionerna är funktioner som tar en mängd värden och producerar ett enda värde som resultat. Alla intervallfunktioner kan användas i både dataladdningsskriptet och i diagramuttryck.

I en visualisering kan till exempel en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en postöverskridande uppsättning. I dataladdningsskriptet kan en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en uppsättning värden i en intern tabell.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Anteckning om informationIntervallfunktionerna ersätter följande allmänna numeriska funktioner: numsum, numavg, numcount, nummin och nummax, som nu bör ses som obsoleta.

Grundläggande intervallfunktioner

Räkneintervallfunktioner

Statistiska intervallfunktioner

Finansiella intervallfunktioner

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!