Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

makeweekdate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett datum beräknat utifrån året YYYY, veckan WW och veckodagen D.

Syntax:  

MakeWeekDate(YYYY [ , WW [ , D ] ])

Returnerad datatyp: dual

makeweekdate()-funktionen är tillgänglig både som skript- och diagramfunktionen. Funktionen beräknar datumet baserat på parametrarna som Om parametern day-of-week utelämnas returnerar funktionen datumet för måndagen i den veckan.

makeweekdate()-funktionen tar inte hänsyn till systemvariablerna BrokenWeek, ReferenceDay eller FirstWeekDay. Vecka 1 börjar den första måndagen i januari. 2022 till exempel börjar vecka 1 den 3 januari.

Argument
Argument Beskrivning
YYYY Året i form av ett heltal.
WW

Veckan i form av ett heltal.

Veckan kan vara positiv eller negativ och kan vara större än 52 för att returnera datum under olika år.

D

Veckodagen i form av ett heltal.

Om inget veckodagsnummer anges, antas 0 (måndag). Veckans återstående dagar tilldelas enligt följande: 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag.

Användning

makeweekdate()-funktionen would commonly be used in the script for data generation to generate a list of dates, or to construct dates when the year, week and day-of-week are provided in the input data.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
makeweekdate(2014,6,6) returnerar 02/09/2014
makeweekdate(2014,6,1) returnerar 02/04/2014
makeweekdate(2014,6) returnerar 02/03/2014 (veckodag 0 antas)

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – dag inkluderad

Exempel 2 – dag exkluderad

Exampel 3 – Diagramobjektexempel

Exempel 4 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!