Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

today - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar aktuell tid. Denna funktion returnerar värdet i DateFormat-systemvariabelformat.

Syntax:  

today([ timer_mode])

Returnerad datatyp: dual

today()-funktionen kan användas antingen i laddningsskriptet eller i diagramobjekt.

Som standard är timer_mode-värdet 1.

Argument
Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

0 (dagen för senast avslutade dataladdning)
1 (dagen för funktionsanrop)
2 (dagen då appen öppnades)

Anteckning om informationOm du använder funktionen i ett laddningsskript, resulterar timer_mode=0 i dagen för senast slutförda dataladdning, medan timer_mode=1 visar dagen för den aktuella dataladdningen.
Exempel på funktioner
Värde för timer_mode Resultat om det används i laddningsskript Resultat om det används i diagramobjekt
0 Returnerar ett datum, i formatet för systemvariabeln DateFormat, för den sista slutförda dataladdningen före den senaste dataladdningen Returnerar ett datum, i formatet för systemvariabeln DateFormat, för den senaste dataladdningen.

1

Returnerar ett datum, i formatet för systemvariabeln DateFormat, för den senaste dataladdningen. Returnerar ett datum, i formatet för systemvariabeln DateFormat, för funktionsanropet.

2

Returnerar ett datum, i formatet för systemvariabeln DateFormat, för när användarens session i programmet började. Detta uppdateras inte, såvida inte användaren laddar skriptet. Returnerar datumet, i formatet för systemvariabeln DateFormat, för när användarens session i programmet började. Detta kommer att uppdateras när en ny session börjar eller data i applikationen laddas igen.

Användning

today()-funktionen används vanligen som en komponenten inom ett uttryck. Den kan exempelvis användas för att beräkna den ränta som har ackumulerats under en månad fram till dagens datum.

I följande tabell finns en förklaring av resultatet som returneras av today()-funktionen, förutsatt att värdena för timer_mode-argumenten är olika:

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – generering av objekt med laddningsskript

Exempel 2 – generering av objekt utan laddningsskript

Exempel 3 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!