Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

daynumberofquarter - skript- och diagramfunktion

Beräknar dagens nummer i kvartalet där tidsmarkören finns.Den här funktionen används när du skapar en Master Calendar

Syntax:  

DayNumberOfQuarter(timestamp[,start_month])

Returnerad datatyp: heltal

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
start_month Genom att ange en start_month mellan 2 och 12 (1 om parametern utelämnas), kan årets början flyttas fram till första dagen på valfri månad. Om du exempelvis vill börja ett budgetår den 1 mars anger du start_month som 3.

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
DayNumberOfQuarter('12/09/2014') Returnerar 74, dagens nummer för innevarande kvartal.
DayNumberOfQuarter('12/09/2014',3) Returnerar 12, dagens nummer för innevarande kvartal.
I det här fallet börjar det första kvartalet med mars (eftersom start_month har angetts som 3). Det innebär att det innevarande kvartalet är det tredje kvartalet, som började den 1 september.

Exampel 1 – januari, början på året (skript)

Exampel 2 – februari, början på året (skript)

Exampel 3 – januari, början på året (diagram)

Exampel 4 – februari, början på året (diagram)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!